Menu

Fynboerne

1885-5

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes har sendt en lang liste til sin mor, om ting han mangler. Søstrene Christine og Marie skal rejse til en af familien Larsens landejendomme ved Landeryd i Sverige. Hvilken dag kommer Johannes hjem?

Transskription

Kjære Barn!
Ligesom Du nu faar 2 Breve om Dagen ønskede Du vel det kunde gaa altid, Sagen er den da nu Fader saa den lange Opskrift bad han mig lade Brevet være aabent til henad Aften for om der bliver Raad til at lægge en 10 Kroner ind i det for at du kan faa alle dine Fornødenheder; Hatten faar du vist en billigere her og saa strækker det vel nok til jeg vil nu kun bemærke at Du husker at skrive om du kommer Løverdag for om alting vil gaa som vi tænker saa følger Adolph, Vilhelm og jeg Børnene til Nyborg og bliver der saa til du kommer vi besøger saa den gamle Skomager og seer Nyborg efter i Sømmene – de afgaar saa fra Korsør med første Tog og kommer du maa du jo ogsaa fra Kjøbenhavn med første Tog og skal Du hilse paa dem et Sted saa gaa ikke ud af Vognene naar det ikke kan lade sig gjøre men staa ved et aabent Vindue og hils paa dem eller vil du hellere blive og see dem i Kjøbenhavn kan du jo sige os det; men jeg skal sige Dig at naar ”Adolph” kommer næste Gang fra Sverrig skal den hertil og maaske du [overstreget] skal saa kan have Fornøjelse af at sejle med til Halmstad jeg har da lovet de smaa Piger at du skulde besøge dem i Sverrig – men nu maa vi nok sige Stop husk nu blot at tage alting med hvad jeg skrev om
Din egen trofaste Moder
I Pakken paa en Krave havde jeg fæstet Brevet med 10 Kroner i; saa du nu har 20 K vær saa sparsommelig du kan min Skat og svar mig endelig om du kommer til Nyborg Løverdag

Fakta

Brev

dansk

Udateret brev. Tidligere medarbejder har vurderet dateringen.

"Adolph" er et af købmand IA Larsen skibe. Det er uvist, hvem den gamle skomager er.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek