Menu

Fynboerne

1886-03-15

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen skal fortælle mere udførligt, hvad han laver i dagligdagen, hver gang han skriver brev. Ellers kan han ikke huske det.
Wandahl synes godt om Johannes arbejder.
Man har endnu ikke fundet en ny præst i valgmenighedskirken.
Johannes Larsens far er til møde om bespisningen af børn.

Transskription

Kjerteminde den 15 Marts 1886

Min kjære Johannes!
Allerede igjen Skrivedag [papir mangler]løber Tiden ligesaa hurtig [papir mangler] for os andre saa er der [papir mangler] Endelig kom Georgs [papir mangler] saalænge, jeg havde glemt [papir mangler] Frimærker havde og tænkte [papir mangler] Du var saa forlegen for [Penge][papir mangler] havde 8 Øre, allerede [Tirsdag][papir mangler] saa sikkert Brev, men [papir mangler] jeg vidste Du havde faaet [Fredag][papir mangler] det maa jeg sige Du gik saa lavt ned i Samfundet som Du kunde idet Du valgte Ladegaardlem; men Billigheden og den kjendte [ulæseligt ord] Tøj hjalp mig tro dog endelig ikke Du kan slippe fra os, med den smule Du gav Georg
nej nu svarer Du mig paa mine Breve, og saa faar vi noget hver Gang, ellers siger Du til Sommer ja det er saa længe siden, at det kan jeg virkelig ikke huske noget om
tror Du ikke det [papir mangler] min Ven der maa være [papir mangler] morsomme Optrin som [papir mangler] faa til vores [Underholdning][papir mangler]
Imorges afsendte jeg 2 Par Strømper og et Par Underbenklæder hvorpaa der var hæftet en 10 Kroneseddel som Du kan bruge til Skolepenge saa skal der en af de nærmeste [Dage komme] baade til Frøken Bendal [papir mangler] Du kan faa begyndt at [papir mangler] det er Dig vel et Savn at [papir mangler] kan bruge Pensel og [papir mangler] [fortæl] mig derom vi vente [papir mangler] ret snart at vi kan se [papir mangler] Du ved Vandal har været her [papir mangler] ham i Løverdagsaftes han hilste [papir mangler] jeg spurgte om han ikke havde [papir mangler] fornylig han fortalte mig at han havde set nogle af Dine Arbejder og syntes rigtig godt om dem det kan du tro glædede mig, fordi jeg troede paa ham, at han ikke smigrede men sagde Sandhed, jeg bad ham besøge os saa kunde han da fortælle Eder om Sofaen det blev der ingen Tid til eller han ingen Villie havde, rigtignok kommer han snart igjen herover da der Søndag 14 Dage skal spilles Soldaterløjer til Fordel for Trængende og da har Vandal lovet at spille Fru Talbitzer vil give en deel Musik med sine Elever samme Aften saa der vil nok komme [papir mangler] Tilskuere Alma skal saa spille [papir mangler] jeg tænke mig der var stor [papir mangler] Selskabeligheden denne Gang men nu skal Du nok høre lidt om vores egne Sager
Vilhelm kom 3 op idag nu er han N= 4, er det ikke herligt jeg er saa glad – han fik ogsaa [lov til] at gaa i Theatret iaftes [papir mangler] [ulæseligt ord] som eksperimenterede [papir mangler] der var 2 som kom[under indflydelse?] og gjorde alt hvad [papir mangler] ja Vilhelm var ogsaa oppe [papir mangler] han havde ingen [papir mangler] saa han slap ned paa [papir mangler] han var saadan oppe iaften [papir mangler] det var 10 Kr værdt at see – her er en Skuespiller som læser op samtidig iaftes var han hæs; paa Søndag igjen en Forestilling.
Jeg blev meget glad min Ven at Du var ude at høre Hostrup Fastelavns Søndag oh saa glad Johannes vi har ingen Præst faaet endnu – Pontoppidan bliver hvor han er – nu paa Søndag skal Begtrup tale i Revninge fortæl Mollerup at nogle i menigheden deriblandt Marie Frandsen i Viby har ønsket Begtrup til Præst spørg Mollerup hvad han [ papir mangler] ham som Præst det [kommer ] ogsaa an paa om han vil [ulæseligt ord][papir mangler] bliver for ham det skal jeg nærmere skrive om
Vi har en heel Mængde Fugle nu [papir mangler] Bogfinke er nu vel at vi [papir mangler] den [ulæseligt ord] en Musvit er og [kommen] til Kræfter saa [imorgen?] Søndag skal de ud [mener?] [papir mangler] efter som Christine fangede [papir mangler] bliver her vist længere den [papir mangler] [brækket] Vinge vist af en Slange[bøsse] [papir mangler] dejlig Johannes den sidder i den Blomst [papir mangler] de grønne Buske dækker den og saa [ned?] at spise og drikke og Du kan tænke den sidder ganske stille naar vi seer paa den og spiller med de smaa sorte Øjne den ligner en lille Mus paa [fjerene?] skal vi klippe Vingen af Johannes -? Kan den taale Hvedebrød, den spiser det gjerne; ja Johannes mit Hoved er meget daarlig saa du maa undskylde om der indløber Fejl og mangler Ord men det sneer stærkt og vi faar vist Tøvejr – Fader er [papir mangler] Møde idag om Bespisning af Børn [papir mangler] Vinter hvordan er dit Helbred [papir mangler] din Stakkel der maatte blive [papir mangler] Skolen hvem var dog det der tog dine Benklæder var det ikke mærkeligt Johannes jeg havde hele Tiden den Skræk [papir mangler] maatte blive der om [papir mangler] og saa skulde det ogsaa [papir mangler] ja nu maa jeg [papir mangler] at sige Farvel for [papir mangler] mange jeg skal nok [papir mangler] Farvel og ønske dig alt godt Gud velsigne Dig mit Barn og gjøre Dig rask og glad og flittig og alt muligt hvor mit Hjærte begjærer for dig
Lev vel hils Alle din hengivne trofaste Moder
saasnart der er gaaet nogle Dage faar du nok flere Penge
[papir mangler] betale en deel Penge for nogle [papir mangler] havde skreven paa
[papir mangler] Johannes gaa hen og see Eckardts Studier og sig os om Du hører noget for os Gud give dog den kjære Ven han maa [papir mangler]ordentlig ind paa [papir mangler] fra 11 til 3 ere de [udstillede?]
Ja Johannes det [papir mangler] for dem der skriger [papir mangler] Penge allesteder fra
Nu lev vel
Hils Alle
Dine Søskende hilser kjærligt

Fakta

Brev

dansk

Delvist synlig dato i brev.

Vilhelmine Larsen skriver, at hun er dårlig i hovedet. Muligvis lider hun af migræneanfald.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek