Menu

Fynboerne

efter 12. december 1885

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Der har været holdt møde med en komite vedr. afdrag til Discontokassen. I. A. Larsen er muligvis i stand til at stille en sikkerhed på 100.000 kroner. Fritz Syberg skylder muligvis penge til I.A. Larsen. Vilhelmine Larsen håber, at han vil betale af på sin gæld. Johannes bliver bedt om at brænde brevet.

Transskription

[Billede af sommerfugl]

Kjære Johannes

Du har vel i flere Dage ventet Brev fra mig, men jeg vilde gjerne fortælle dig med det samme om Udfaldet af Comiteens Møde her i Anledning af Administrationen de var her saa i Mandags men Fader kunde slet ikke tænke sig at gaa ind paa Deres Ordning og De gik saa bort 1 Timestid og kom saa med en Anbefaling til Diskontokassen om at vente med Afdragene naar der kunde stilles et større Beløb nemlig 100.000 – og saa senere men jeg troer at Baronen nu gjør Alvor af at betale en Deel af sin Gjæld saa bliver det nok ordnet, at vi kan faa roligere Dage igjen men Brevet her maa Du helst brænde min Ven
Jeg skal nu fortælle hvordan vi har det her, Du hørte at lille Dine var syg paa Faders Fødselsdag
og det blev saa Skoldkopper hun var ikke saa lidt syg en Dag og Nat men er nu oppe efter hende kom Adolph dobbelt saa blomstrende han er en lille taalmodig Dreng og morer sig nu med en Bog Trykafbilleder og har pyntet dette Papir med en Sommerfugl og hvor han glæder sig til Julen den lille Mand – han har saadan ønsket sig et lille graat Æsel der kan nikke og det hentede Marie nu jeg var bange de skulde blive solgte men han skal ikke see den før Juleaften ja jeg haaber du kommer Onsdag jeg glæder mig meget mit Barn til at faa dig igjen i Stuen
gaar det som vi ønsker med et Parti Korn der skal sælges saa faar jeg Lov at sende dig Penge paa Søndag oh gid at det maa ske at du saa kan gjøre dine Indkjøb Tirsdag jeg skal nok skrive med paa Søndag igjen om hvordan det staar til med lille Adolph han bliver ved at spørge maa jeg dog blive rask i Morgen ja siger Doktoren Juleaften er du rask Dreng
Klaus er bedre og tog sig igaar en Udflugt til Lindbergs i Friheden, her var Graad i Mørkningen vi kunde ikke finde den man saa kom Margrethe med Klaus i en Kurv de [havde] faaet den derudefra
Nu maa den blive inde til du kommer
Lev vel hils alle nu kom der Bud efter mig
Din egen Moder

Fakta

Brev

dansk

Brevet er skrevet efter I.A. Larsens fødselsdag (12.12). Der skal laves en aftale med Discontokassen, så det er muligvis i forbindelse med firmaet Mohr & Kjærs konkurs i november 1885. Dine og Adolph er ikke så gamle og de har haft skoldkopper. I 1885 var de henholdsvis 9 og 7 år gamle.

Komiteen har muligvis tilknytning til opgørelsen efter Mohr & Kjærs konkurs. Discontokassen lå i Vestergade 8, Odense.
Det er muligvis baronen på godset Scheelenborg, der er omtalt.
Klaus er en fugl. Muligvis en skade.
Tryk-af-billeder er muligvis overføringsbilleder.
"Friheden" er betegnelsen for et område nord for acciseboden ved Peter Møllerstræde i Kerteminde. Her betalte man ikke afgift af landbrugsvarer. Der var tre acciseboder i Kerteminde. Bønderne i omegnen havde torvetvang i Kerteminde dvs., at de skulle sælge deres varer her. Ved acciseboden blev det undersøgt, hvilke varer man bragte ind.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek