Menu

Fynboerne

1885-05-21

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Pigerne skal sejle fra Nyborg lørdag middag. Johannes Larsen skal samme dag til Kerteminde. Han skal huske sit lille staffeli og samle alt sit snavsetøj.

Transskription

Kjære Johannes !
Iaftes kom Georg med den Meddelelse at der ingen Dampskib kommer til at afgaa Fredag saa Margrethe og dine Søstre kommer først Løverdag for at sejle med ”Halmstad”, Løvermiddag
Vi kjører dem ud til Nyborg tidlig det falder mig ind i dette Øjeblik at du muligen kunde hilse paa dem i Ringsted, og saa Vognen blive i Nyborg for at tage Dig med tilbage; men det skal du nærmere faa Besked om naar jeg faar talt med Fader; Du skal jo have Rejsepenge eller har du nogle Det vil jo blive mange Penge til saameget jeg vil nu forsøge at faa 10 Kr og lægger dem inden i dette Brev men ere de ikke her med det samme saa skal de komme i et Brev med Aftenposten for saa er Fader ikke tilstede i Øjeblikket og du ved nok at Pakken skal indleveres inden 8½ - for de tiloversblevne Penge kjøber du nu det nødvendigste til din Gjerning og saa skal du vide til din Trøst at Harbo i Odense har alt muligt til Kunstneres Brug, Morbroder handlede altid med ham og der kan du saa faa efterhaanden
Husk nu at tage din lille Staffeli med hjem den kan godt ligge i Kufferten ved siden af Malerkassen og tag saa dine Strømper og hvad der er snavset med og dit Linned dine gamle Sko din Børste og Kamme at du kan bruge din Tandbørste du har jo selv en lille sort Taske at putte det i – lev vel min egen Ven –
Besørg dette Brev i en Postkasse naar du gaar ned paa Gaden Lad mig se du husker alting
Din Moder

Fakta

Brev

dansk

Marie Larsen og Christine Swane skal til Sverige sammen med Margrethe Eckardt. Dette er omtalt i andre breve fra maj 1885. Johannes Larsen skal hjem i pinsen (ved vi fra tidligere brev) og kommer til Nyborg lørdag, samme dag, som pigerne skal sejle derfra. Lørdag før pinse er den 23. maj 1885.

Eckardt-børnene er på vej til Store Høljeryd i Sverige, da deres forældre har sølvbryllup d. 1.6. 1885. Marie Larsen (13 år) og Christine (8 år) har fået lov til at tage derover sammen med kusinen Margrethe Eckardt.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek