Menu

Personer

Frederik Grundtvig

NFSG var født i Udby ved Vordingborg og døde i København. Han var en dansk forfatter, teolog, digter (særligt kendt som salmedigter), filosof, historiker, præst ved Vartov i København, titulærbiskop, filolog, skolemand og politiker. Han lægger navn til grundtvigianismen og var en af initiativtagerne til folkehøjskolen. Grundtvig er den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog og er en institution i dansk ånds- og samfundsliv.
Grundtvigs eget liv var dramatisk og fuld af omskiftelser. Personligt gennemløb han en udvikling i mange forskellige trin. Han var gift tre gange. Først med Elisabeth Christina Margrethe f. Blicher (Lise Blicher), derefter med Ane Marie Elise f. Toft (Marie Toft) og til sidst Asta Tugendreich Adelheid f. komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs.
NFSG var far til Johan, Svend, Meta, Frederik og Asta.

NFSG er nævnt i et brev fra Nicoline von Sperling, Sandholt Gods. Han var en stor inspiration for hende. Brev: 1916-01-06.

Referencer

Wikipedia: Grundtvig

Fakta

Nicolai Frederik Severin Grundtvig

1783-1872

Præst, Digter

dansk