Menu

Personer

Ditlev Schroll

Gustav Frederik Schroll (1803-1863) og Johanne Amalie Frederikke f. Bonde ejede gården Lykkenssæde.
Parret fik seks børn. Den ældste, Henning, HGNS, var først forpagter og siden arvefæsteejer af den lille herregård Lykkenssæde. Thorvald Schroll blev cand. jur. og birkedommer i Wedellsborg Birk. Ditlev Christian Ernst Schroll blev læge og praktiserede først i Højrup og siden i en længere årrække i Brahe Trolleborg. Carl Adolf Schroll gik officersvejen og endte som generalmajor. Gustav Frederik Gottlieb Schroll blev en af Fyns mest ansete landmænd. I en årrække var han forpagter af Hollufgaard og døde i en meget høj alder paa Bækkelund i Højrup. Charlotte Marie Schroll blev gift med læge, senere dr. med. og professor Frederik August Berlime-Nix.
Dr. Schroll var formodentlig Laura og Albrecht Warbergs læge o. 1894. Christine, deres datter, skrev til dem fra København, at det kunne godt være, at Dr. S fortalte dem, at det var skadeligt for kvinder at cykle, men at dette ikke var sandt.
Dr. S var lille og tyk. Når han skulle ud på sygebesøg, spændte den bonde, som hentede ham, lægens store lænestol fast på ladet af sin vogn med remme, så DCES kunne sidde dér (Astrid Warbergs erindringer).

Referencer

Jens Pilegaard: Høravlingsinstituttet paa Lykkenssæde. Fynske Årbøger 1953
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Fakta

Ditlev Christian Ernst Schroll

Dr. Schroll

O. 1894

Læge

Da