Menu

Personer

Lars Swane

Søn af malerne Christine og Sigurd Swane, som mødte hinanden ved Faaborg Museums Stiftelsesfest i 1910. Maleren Johannes Larsen var LS's morbror.
LS var formodentlig opkaldt efter Sigurd Swanes bror, Lars Gustav (1877-1904), som var sømand og omkom ved et skibsforlis (Lise Fogh: Sigurd Swane s. 25).
1914: Christine og Lars flyttede fra familiens lejlighed på Falkonér Allé 5, Frederiksberg, da Sigurd Swane forlangte skilsmisse. De tog til Kerteminde, og LSs 1års fødselsdag blev holdt hos Alhed og Johannes Larsen.
Foråret 1916: Christine og Lars flyttede tilbage til Falkonér Allé.
Fra slutningen af juli 1916 var Christine Swane indlagt på Nakkebølle Sanatorium til observation for tuberkulose. Den knap treårige LS blev i den forbindelse i flere måneder passet af sin moster, Marie Larsen, først i Alhed og Johannes Larsens hjem på Møllebakken i Kerteminde og dernæst (stadig af Marie) hos morbror Vilhelm (Klaks) Larsen i dennes bolig, skovriddergården Rørdam.
Lars Swane blev i 1942 gift med Ursula Feilberg Meiner Uttenreitter, som var datter af kunstkritiker Poul Uttenreitter og koncertsanger Agnes Louise Meiner Feilberg. Ægteskabet blev opløst i 1957, hvorefter Lars Swane i 1960 giftede sig med Aase f. Sindt Stricker. Parret fik tre døtre. Den første af disse blev født dagen før, at Christine Swane, LSs mor, døde.
LS blev uddannet indenfor skovvæsen, men han ernærede sig som (autodidakt) maler.

Referencer

Birgit Bjerre: Marie - uundværlig husholderske i to kunstnerhjem. Østfyns Museer 2012
Grøn - modernisten Christine Swane. Anne Li Stokbro, Erland Porsmose og Mette Ladegaard Thøgersen (red.) Johannes Larsen Museet 2018
Lise Fogh: Sigurd Swanes korte sommer på Fyn. I: Cartha, Årsskrift for Østfyns Museer 2015-2016, s. 5-24
Lise Fogh: Sigurd Swane. Ingen dag uden penselstrøg. Gyldendal 2022

Fakta

Lasse, Lalle

19.10 1913 - 13.1 2002

Maler og grafiker

Da