Menu

Personer

Christine Mackie

Storesøster til Alhed Larsen (f. Warberg, 1872-1927).
CMM var i 1896 elev på husholdningsskolen Sollerup.
I 1888 var hun på Zahles Skole i København. 1889-1890 var CMM i huset Zeuthen-familien på gården Fogdaröd i byen Höör i Skåne. Familien havde en stor børneflok, og CMM underviste tillige et par børn fra en anden familie. I 1889 var CMM i huset hos Laub på Sludegård ved Nyborg.
CMM tog 1892 et kursus i stenografi med henblik på at få arbejde som stenograf i Rigsdagen som Marie Schou/Syberg. Det lykkedes hende at få et mindre vikariat, som hun ikke kunne leve af.

Christine fik med sin svenske forlovede Leonard Holst et barn udenfor ægteskabet 22. marts 1892. Barnet fik navnet Ellen Agnete og blev født på Fødsels- og Pleiestiftelsen i Aarhus af "hemmeligt fødende". Familien betalte 576 kr. for hospitalsophold samt pleje de første tre år af barnets liv. Pigen blev så bortadopteret til ægteparret Niels og Louise Amstrup (hun født Warberg), som ikke selv kunne få børn. I kommunikationen med Fødsels- og Pleiestiftelsen, fuldmægtig Neergaard, sikrede Warberg-familien sig at kunne bevare kontakten med barnet, og dette skete også.
CMM og Leonard Holst var enige om at bryde forlovelsen, og Warberg-familien støttede det, da de to unge ikke længere elskede hinanden. Dyrlæge og rigsdagsmand Caspersen hjalp med diverse papirarbejde omkring bortadoptionen.
Efter stenografijobbet forsøgte CMM sig som klaverlærer i Odense.
Under et besøg hos sin søster Ellen i Boston sommeren 1902 mødte CMM William Charles Mackie (1870-? Kaldet Billy), som var læge. De to blev gift i 1903. Parret fik et barn: Elisabeth, kaldet Putte, i 1905. Familien boede i Boston, USA indtil forældrenes skilsmisse. Derefter flyttede CMM og datteren til Danmark.
Lige efter tilbagekomsten til Danmark, boede EM og hendes mor hos Alhed og Johannes Larsen på Møllebakken i Kerteminde. EM gik i Frk. Hagens Privatskole, som lå bagved Valgmenighedskirken. Hun gik i klasse med Anna og Fritz Sybergs søn Rille = Ernst Syberg.
Da EM var ca. 11 år - o. 1916 - flyttede hun og moderen til Birkerød. Alhed Larsen boede ofte hos dem, når hun var i København.
Mor og datter boede omkring 1920-1922 på Kajerødvej i Birkerød, hvor Alhed Larsen tit besøgte dem, når hun så til sine drenge på kostskolen i Birkerød. 1926 boede CMM stadig i en forstad til København.
Alhed Larsen var her på rekreation i marts 1922, da hun havde haft den spanske syge. Hendes mor Laura Warberg var muligvis også her af samme grund. Det fremgår af breve fra Johannes Larsen til Alhed Larsen i marts 1922.
I sommeren 1924 var CMM på besøg hos Alhed Larsen i Kerteminde, og CMM hjalp Alhed med at trykke et stort antal af Johannes Larsens træsnit.
I 1926 var Elisabeth/Putte ansat ved et børnehospital i Københavnsområdet.

Referencer

Ernst Mentze: Johannes Larsen. Kunstnerens erindringer. Berlingske Forlag 1955
Telefonbøger fra KTAS 1921-22. Provinsnavneregister. Birkerød.
Brev 30. juni 1924 fra Alhed til Johannes Larsen. Diverse andre breve.

Fakta

Christine Marie Mackie, f. Warberg

Mornine, Basse, Bassen, Pusse, Putte, Binderup, Meme, Tante Mimme

1870 - 4. el. 5. nov. 1952

Musiklærerinde

Da