Menu

Personer

Astrid Warberg-Goldschmidt

IAG var en yngre søster til Alhed Larsen (f. Warberg).
I barndommen blev IAG og hendes søskende hjemmeundervist af privatlærerinder. Da lillebror Andreas/Dede og søster Louise/Lugge var begyndt på latinskole og Marie Jørgensens Skole i Odense og boede på pensionat dér, sendte man lærerinden, Signe Jensen, bort, og storesøster Johanne/Junge underviste en tid IAG i hjemmet. Søsteren Thora og degnens yngste datter, Kristine, deltog en tid i undervisningen. Fagene var verdenshistorie, fristil, og sprog (ikke grammatik, men læsning af noveller). IAG var meget glad for undervisningen, som varede ca. halvandet år frem til, at hun skulle konfirmeres. De to søstre blev knyttet stærkt sammen. (Astrid Warbergs erindringer).
Konfirmationen fandt sted 3. okt. 1897 i Hillerslev Kirke. IAG havde i forvejen fået præstens datter, Marie Juul, til at fortælle, hvad faderen ville høre hende i.
Som 15årig fungerede IAG et år som lærerinde for Agnete (Nete) Amstrup på Ølstedgaard en times gang fra fødehjemmet Erikshaab. Agnete var barn af Christine Mackie f. Warberg og en svensk mand Leonhard Holst. Parret ville ikke giftes og Agnete blev adopteret af Louise og Niels Amstrup. IAG underviste pigen i gymnastik, fransk, læsning, skrivning og regning. Sommeren 1898 ønskede Louise Amstrup, at IAG skulle stoppe som lærerinde. (Astrid Warbergs erindringer).
Herefter kom IAG i huset hos Hempel Syberg, som efter sin kones død sammen med adoptivdatteren, Thora, (som var IAGs biologiske søster) var flyttet fra herregården Gelskov til Dronningsgade 1, Odense. Ret kort efter flyttede IAG med Hempel Syberg og hans datter til Haugstedgaard nær Fruens Bøge, Odense. Mens IAG boede hos Syberg, tog hun præliminæreksamen på "Kursus af 1878". Hun blev forlovet sidst i april 1899.
I foråret 1899 var Astrid med til at stifte Dragtreformforeningen, og hun blev formand for den. Samme forår fulgte hun et kursus ved Olav Schrøder på seminariet i Odense. Der var muligvis tale om et gymnastikkursus, for i tiden derefter var det planlagt, at hun skulle undervise i dette på sin hjemegn.
Da Alhed og Johannes Larsen ventede deres barn nummer to (født 1901), var IAG en tid i huset hos dem. Familien boede på daværende tidspunkt i Lille Kærbyhus i Kerteminde. Denne ombyggede gård var ejet af Johannes Larsens forældre. IAG fik som enepige 10 kr. om måneden i løn af Alhed og Johannes Larsen og 2 kr. oveni af sin far.
IAG var en tid kæreste med Peter Bichel, som var medicinstuderende og siden fik praksis i Rynkeby nær Kerteminde. Hun gjorde forholdet forbi i 1903.
I efteråret og julen 1903 var IAG i huset hos familien Hirschsprung, og i efteråret og julen samme år var hun med dem i Italien.
IAG var gift første gang med Alfred Goldschmidt (f. 1878) 1904-14. Ægteparret boede først på Rosenvej 2, 3. sal, Charlottenlund og derefter i Malmö. De fik to børn: Ina Margrethe Goldschmidt (f. 17. september 1905. Kaldenavn: Sjums) og Hans Adam Goldschmidt (Adam, f. ca. 25. oktober 1906). Efter det første barns fødsel fik Dis barselsfeber (fremgår af breve fra Dis, som ikke er lagt i databasen. Brevene findes på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv).
Adam blev civilingeniør og boede i Stockholm. Ina blev gift med forfatteren Peter P. Rohde. Hun har skrevet en selvbiografisk bog, hvori hun bla. fortæller, at Alfred Goldschmidt ikke var hendes biologiske far, men det var læge i Rynkeby Peter Bichel derimod.
IAG og Alfred Goldschmidt blev skilt i 1914. "Jeg holdt det svenske ægteskab ud, saa længe jeg evnede. Men en dag gik jeg og skilsmissen fulgte" udtalte IAG i et interview i Berlingske Tidende 1959.
I 1916 boede IAG på Rolfsvej 14, 4. sal, Frederiksberg. I marts dette år havde IAG en abort. Om den var spontan eller provokeret vides ikke.
Gift anden gang - formodentlig i 1916 - med Jørgen Schou (kaldet Buf og søn af Karl og Marie Schou). Jørgen var 19 år og IAG 34, da de blev kærester. Parret fik et barn: Janna Birgitte Warberg Schou (3/7 1917-6/3 1999, kaldet Nusset). "og en dag gik Jannas far fra mig" - IAG i Erindringer, "Mit Livs Bog", som findes i upubliceret udgave på Kerteminde Egns- og Byhistoriske arkiv.
I 1925 udgav IAG "Den Synske". Hun skrev desuden i en årrække artikler til tidskriftet Øjeblikket (Astrid Warberg-Müller: Enepige hos Johannes Larsen).
Gift tredje gang med sognefoged Axel Müller. Årstallet kendes ikke, men de nåede at være sammen i over 25 år, før han døde. Han var antisemit, hvilket udgjorde et problem, da IAGs datter, Janna, i 1936 blev kæreste med en tysk jøde. (Janna af Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson. file:///C:/Users/mlii/Downloads/bflner,+RB+18+Vilhj%C3%A1lmsson_34-41.pdf )
IAG boede stadig i 1926 på Rolfsvej 17, 4. sal. Hun og datteren havde adgang til en have ved Hareskoven, og her dyrkede de grøntsager samt blomster og fik opført et lille træhus kaldet Thopedeaborg (som Warberg-børnenes legehus ved barndomshjemmet Erikshaab).
I 1952 boede Astrid på Bakkevej 12, Hareskov Station.
I flere breve bliver det antydet, at IAG havde et problematisk forhold til flere personer i familien. I et brev fra d. 18.9 1962 fortalte IAG hvordan hun, i 27 år, var udelukket fra at komme i søsteren Louise Brønsteds hjem. Kort efter Louises mands død, blev AIG inviteret på besøg.
I 1970 flyttede Astrid ind på plejehjemmet Ryetbo i Vanløse (brev fra Jørgen Brandstrup til Johanne Larsen 1970-01-28. Ikke i databasen, men på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0254).

Referencer

Slægtsoptegnelser, Johannes Larsen Museet.
Karen Aabye: En Dame fra Firserne fortæller. 12 artikler i Berlingske Tidende april-juni 1959. Om tiden som enepige hos Alhed og Johannes Larsen især interview nr. 8 24. maj 1959. Om tiden i Odense nr. 9, 31. maj 1959, om ægteskaberne nr. 12, 21. juni 1959
Astrid Warberg-Müller: Enepige hos Johannes Larsen, Berlingske Aftenavis lørdag 22. januar 1955 s. 10.
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.
Uregistrerede breve, Kerteminde Egns og Byhistoriske Arkiv (skænket af Pernille Marryat. Bla. breve i omslag med påskriften "Breve til mor mens hun har plads hos Hirschsprung").
Alhed Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt 15. marts 1916.

Fakta

Ingeborg Astrid Warberg-Goldschmidt, f. Warberg

Dis, Ads, Bein, Disser, Putte, Astrid Warberg Müller, Stiser (hendes fars kælenavn til hende)

26/4 1882-1973

Forsikringsmedarbejder

Da