Menu

Fynboerne

1928-05-26

Afsender

Peter Hansen

Dokumentindhold

Peter Hansen takker for lykønskning og den morsomme hankekrukke.

Transskription

Kbh 26-5-28
Kære Holger M.R. og Fru Gerda
Tak for Lykønskning og den morsomme Hankekrukke. Det glæder mig at høre fra Dem. Vi har gaaet hele Vinteren og brudt vore Hoveder med hvem ....... ......... var for en Dame; kender De hende?
Med venligste Hilsner fra min Kone og Deres hengivne
Peter Hansen

Fakta

PDF
Brev

Dateringen fremgår af brevet

København

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv