Menu

Fynboerne

1891-19

Afsender

Laura Warberg

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Laura Warberg har hørt, at hendes mands problemer kan skyldes polypper og synes, han skal få det undersøgt.
Hun har været på Den Kongelige Porcelainsfabrik hos datteren, og hun spiser frokost med sine gamle forældre hver dag. Alhed, bedstemor Hanne og Laura har købt tøj mm til Alhed.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

Hr. Godsforvalter Warberg.
Erikshaab
pr. Højrup St.
Fyn.

[I brevet:]
Torsdag d. 19de.
Kjæreste Abba
Fader har kjøbt mig nogle Chininpiller og naar jeg tager 3 eller 5 af dem, saa hjælper det paa Hovedet, igaar var det slemt om Formiddagen, men gik dog an til Middagen hos Fru Paulsen. Nu skal Du høre, hvad Boysen sagde, da han havde spurgt til Dit Helbred: om Du aldrig havde ladet din Næse undersøge, for dersom der er Polypper, saa kan de trykke paa Hjernen, saadan har von Willich havt det og han er nu bleven bedre ved Behandling af Si[ulæseligt]; de kan tillige give Asthma. Den Sag skal vi da drøfte med Din, hvem veed, om ikke Din Hoved Svaghed skriver sig fra noget lign. Men derom nærmere, naar jeg kommer hjem, jeg skriver det, fordi det optager mig saameget. Iaften skal vi maaske se Valkyrien, det bliver første Gang, jeg er i Teatret, spise til Middag hos [to ulæselige ord] først. Igaar var vi paa Fabrikken, meget interessant, men Krogh var der ikke, derfor saa vi kun lidt deraf. Fader har det nogenlunde i disse Dage og Nætter, jeg er der næsten hver Dag fra 10 ½ til 1, spiser Frokost der hver Dag. Vi har været paa Regensen en lille Visit hos begge vore unge Venner, Hanne Alhed og jeg, ligeledes i Landstinget. – Idag tænker jeg Kortene bliver sendt, sig til Christine, at hun strax sender til [to ulæselige ord], og hvem hun skal sende til herinde; Fru Sperling og Steenberg, Paulsen, Sc[ulæseligt] og Knipschildt beholder vi til, og til Herolds. Hun kan jo i det hele godt sende dem alle ud, undtagen til Egnen hjemme først paa Mandag. Jeg har travlt med at komme afsted til de Gamle. Imorgen tænker jeg vi gaar til Herolds og saa hæver Alhed forhaabentlig de sidste Penge, vi har kjøbt til hende Kjole [ulæseligt ord] og flere Smaating, vist for c. 75 Kr. Hanne hjalp os, vi var først paa Værnehjemmet og undersøgte grundigt hendes Garderobe.
Jeg kommer paa Mandag med Iltoget, glæder mig til at komme hjem i Ro, dette Liv herinde er trættende.
Mange kjærlige Hilsener til Alle fra Dit Es.

Undskyld H[ulæseligt] Skriften.

Fakta

Brev

Da

På brevet er skrevet "Torsdag d. 19de". Alhed Larsen boede på Værnehjemmet foråret 1891 til foråret 1892. I brevet nævnes, at man har gennemgået Alheds garderobe på dette sted, så årstallet må være 1891 eller 1892. Det er ikke muligt at læse datoen på poststemplet.

Alhed Larsen boede foråret 1891 til foråret 1892 på Værnehjemmet i København og var i lære på Den Kongelige Porcelainsfabrik (=Fabriken).
Laura Warbergs forældre ("De Gamle") flyttede i 1886 fra Langeland til København.
Det er uklart, om Knipschildt er den person, hvis biografi der linkes til.
Nicoline con Sperling forblev ugift, og Maria von Sperling giftede sig først i 1897, så den omtalte Fru Sperling er muligvis en helt tredje.

København

Poststempel og brevets indhold

Adresse på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 0341

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer