Menu

Fynboerne

u.å.1892

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed er i København sammen med sin far. De er på familiebesøg. Professoren på fabrikken er meget interesseret i Alheds billeder.Han mener, at når hun er så dygtig, må hun kunne præstere noget noget meget bedre på fabrikken.

Transskription

Hils Onkel Emil fra os begge

Kæreste Mor!

Ogsaa fra mig skal I have et Par Ord, men ogsaa kun et Par, da jeg maa hen og ordne mit Tøj nu inden vi gaar til Onkel Christian om Gas. – Vi var i Aftes lidt hos Bedstef. og Bedstem. Vi var meget forbavsede over saa frisk Bedstef. var, han spøgte med os om alle Slags, - han ville laane Far 5 Rigsdaler til alle disse Udgivter osv.
Bedstemor var ogsaa i rigtig godt Humeur, vi skal derhen til Frokost paa Søndag sammen med Tante Eline. I Gaar og I Dag har jeg været paa Fabrikken, det er helt morsomt at begynde igen. I Gaar hilste jeg paa Professoren, han ville se, hvad jeg havde lavet og i Dag viste jeg ham det saa.
Han syntes bedre om det end jeg paa nogen Maade havde ventet. Den lille Pige var han ligefrem meget glad ved, ligeledes Hvedemarken, nogle af Valmuerne, de vilde Roser, Adis og Dede osv.
Han talte længe med mig om det og lod til at have meget Interesse for mig, men paa den anden Side skjulte han ikke, at han mente at jeg efter det maatte kunde præstere noget meget bedre paa Fabrikken. – Nu maa Du tjene mig i ikke strax at lade dette gaa videre til Sandholterne Præsten osv. Du ved, jeg ynder ikke at faa mine Affairer diskuterede og [overstreget:det] det til Dels omarbejdede af Egnen. - Ikke mere denne Gang. Kun 1000 Hilsner
Alhed.
Sig Dis at Nødderne smagte, kys de Smaa

Fakta

Brev

Da

Alhed fortæller at hun er begyndt på fabrikken igen. Hun arbejdede der fra 1891 til1893.

Alheds far er muligvis i København på en en sine talrige indlæggelser for astma.

København
Erikshaab

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv BB2197

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer