Menu

Fynboerne

1893-03-06

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Fødselsdagshilsen til far. Warberg-søstrene har været til et stort karneval. Professoren på Porcelænsfabrikken syntes godt om Alheds billeder. Direktør Philip Schou har holdt jubilæum.

Transskription

Kære Fader!

Maa jeg herved overbringe Dig min hjærteligste Lykønskning til i Morgen! Vi sender Dig ikke nogen kostbar Gave til Din Fødselsdag, da vi mene, at det egentlig er en tvivlsom Ære og Fornøjelse at gøre Dig! Du kan tro det Karneval var en dejlig Fest! Udstyrelsen af Lokalerne var aldeles imponerende, man kunde nok se, at det var Kunstnere der havde lavet det! Beskrivelsen om det er for Resten udmærket baade i ”Politiken” og ”Dannebrog”. – Jeg kendte ikke saa faa men sluttede for Resten ogsaa Bekendtskab med en Del, jeg ikke havde set før. Du ved maaske, at jeg har læst noget Italiensk paa egen Haand i Vinter det [blækklat] ⃰ mig udmærket til Gode. – jeg traf flere der talte brillant Italiensk.

[indsat langs kanten: ⃰ kom (undskyld)]

I øvrigt vil jeg overlade til Christine at fortælle om Karnevallet, jeg tror, hun kan gøre det mere ”malerisk” end jeg, og jeg har flere andre ting at fortælle om. – Jeg viste i Dag Professoren mine Tegninger og Malerier, og han syntes godt om dem; særlig roste han Johanne i Sengen; ”aldeles nydelig” sagde han og ”kunde ikke være gjort kønnere”. – Det er en Fornøjelse at vise ham saadan noget, han siger ligefrem, at jeg efter hans Mening har meget betydelige Evner! – Naar jeg bare kunde komme lidt bedre efter det Porcelain, men han trøstede mig med i Dag, at det kunde jo godt være at jeg pludselig en skønne Dag kom efter det! – Vores Direktør ”Philip” holdt Jubilæum i Gaar. Vi sendte ham en fin Adresse! Som Du vel har set i Politiken, var flere af ”Kunstnerne” derovre at lykønske ham; jeg fortryder næsten, at jeg ikke gik med. De fik Champagne, Is osv. Direktøren holdt en til Dels morsom og til Dels rørende Tale. – Jeg skal ind at synge hos ”Jødinden” i Dag. –
Til Slutning vil jeg endnu en Gang ønske Dig alt muligt godt i det nye Aar, f. Ex at du ikke maa faa for megen Astma, - men dog vil jeg ønske at Du maa komme herind til Efteraaret!! –
Din hingivne Datter
Bø-ø-ø-ø!

Fakta

Brev

Da

Brevet er skrevet dagen før AC Warbergs fødselsdag (7.3) Direktør Philip Schou købte Porcelænsfabriken i 1863, så 1893 passer med et 30-års jubilæum. Warberg-søstrene boede sammen i København 1892-93.

Det er uvist hvem jødinden er. Muligvis Hedevig Lützhøft, som Alhed i perioder gik til undervisning hos.

København
Erikshaab

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2195

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer