Menu

Fynboerne

1926-04-11

Afsender

Peter Hansen

Dokumentindhold

Peter Hansen kvitterer for 1000 kr og fortæller om en festlig og morsom aften på museet, hvor det blev Holger Rasmussen og ikke ham selv, der holdt foredrag.

Transskription

Faaborg d. 11te April 1926.

Kære Etatsraadinde C. Rasmussen

Tak for de 1000 Kr, som jeg hermed sender Kvittering for.

Det var en festlig og morsom Aften i Aftes paa Museet. Det blev ikke mig men Holger, der holdt Foredraget, og han klarede det udmærket. Han er ikke saa lidt af en Foredragsholder, giver de Oplysninger, der skal gives og gør det underholdende. Han klarede det samtidig for mig der aldrig havde lovet og heller ikke havde kunnet holde et saadant Foredag.

Der var mange Mennesker, vel henved et Hundrede Stykker og Museet tager sig jo godt ud ved Lys.

Med venlig Hilsen til Dem og Familje fra min Kone og Deres
hengivne
Peter Hansen

Fakta

PDF
Brev

Dateringen fremgår af brevet

Holger Rasmussen

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv