Menu

Fynboerne

1915-1916

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Elisabeth fortæller Peter Hansen, at hun har mødt Kristian Zahrtmann, og han har bedt hende lave en tegning af et af Peter Hansens billeder samt et lille lærred med to tulipaner. Fortæller i øvrigt hvad hun arbejder på af tegninger og malerier.

Transskription

Kære Peter dette mageløse smukke stykke papir haabr jeg maa imponere dig, jeg har ligefrem maattet vaske mine Hænder for ikke at skitte det.

Det jeg ellers vil fortælle dig haaber jeg maa glæde dig, om en ikke saa meget som det glædede mig selv, saa noget hen imod. - Jeg var igaar ude paa den Fri for at tegne dit billede til Kunstforeningen da jeg traf Zahrtmann. Vi talte længe sammen om Kunst, jeres Kunst og min Kunst, der er nu ingen jeg føler mig saa fri over for som Zahrtmann. Han var mest glad ved dit billede fra Holte, der hvor Bimse staar op, ialt mange gode ord om det, og da jeg nu netop var ved at tegne, bad man mig gøre en Tegning efter det som jeg skulde faa 100 Kr. for.

Jeg var jo en besvimelse nær, tænk 100 Kr. Nu vil jeg jo haabe du ikke har noget imod at jeg laver den Tegning af dit Billede, men det kan du vel næppe have.

Naa! saa i Dag faar jeg brev fra Zahrtmann hvori han bestiller et lille lærred med 2 Tulipaner som han ogsaa vil give mig 100 Kr. for.

Tænk at jeg skal male et billede til ham, det er jeg meget betaget af.

Ikke at jeg tror han bryder sig om min kunst, men det at han vil støtte den, han som ellers ikke synes om Malerinder - det er mageløst. Og jeg er vældig glad ved disse 2 Opgaver og skal gaa i lag med dem med al det humør jeg ejer.

Ellers har jeg saa travlt det er lige ved Charlottenborg indsendingstid jeg har anmeldt Ellen Beck, en pastel som jeg efterhaanden er bleven godt utilfreds med, trods det ihærdige arbejde der er lagt i det, jeg tror ikke jeg har noget som helst begreb om at gøre en Pastel, men nu skal den ind og saa vil jeg senere faa hende til at staa til et Oliebillede. Derefter har jeg nogle Hyacinter i et vindue, og en Opstilling af do. saa klemmer jeg som rasende paa et Selvportræt som har været en del forsinket af min Forkølelse; det er forresten ikke det du saa engang i Julen Nr 3 fra det, ja jeg laver meget Kluns før jeg før noget færdigt, men jeg har det bedste haab om dette ikke at det blir antaget men at det skal blive hvad Weie kalder et Billede.

Det kniber ligefrem med at "???" I denne tid jeg rummer og interesserer mig egentlig kun for min maling, gider ikke spille Bridge, gider ikke gaa ud, men forfrisker mig med en del Koncerter; ja dette ved jeg nu nok du haaner mig for, men Musen er mig nu engang en medfødt fornøjelse, som jeg ikke taber trods drilleri. Naa vi have det alle godt - og Brevet er fra Sidse.

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er udateret. Elisabeth nævner, at hun arbejder på en pastel af Ellen Beck og senere vil få hende til at stå til et oliebillede. Der kendes et maleri, som Elisabeth har malet af Ellen Beck. Det er malet i 1916, så brevet anslås til at være fra omkring 1915-1916.

Det vides ikke, hvem Ellen Beck var

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv