Menu

Fynboerne

1911-01-16

Afsender

Mads Rasmussen

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

MR skriver til PH, at han har haft besøg af Kristian Zahrtmann. MR fortalte KZ at han gerne ville have en af hans billeder til Faaborg Museum. KZ ville gerne have PHs mening om, hvorvidt der var et, der kunne egne sig.

Transskription

16' Januar 1911.
Herr
Kunstmaler Peter Hansen
Her.
Zahrtmann var hos mig i Mandags og vi talte om forskellige Ting, blandt andet udtalte jeg, at jeg en Gang gerne vilde have et Billede af ham til Faaborg Museum og spurgte om, han ikke havde et hjemme, der kunde egne sig derfor. hvortil han svarede , at det vidste han ikke,men det vilde han gærne have Dem med til at bestemme. Vi kom saa til at tale om Hirschprungs Auktion.Jeg mener, at Billedet med Jtalienerinden med sit Barn i en Vugge er det Smukkeste,og Zahrtmann lod skinne igennem, at han ogsaa mente dette. -De bedes venligst ringe mig op i Telefonen ,for at vi kan gøre Aftale om at træffes og tale nærmere derom.

Med Højagtelse og venlig Hilsen

Omtalte genstande

Italienerinde med sit barn i en vugge - dette maleri omtales i brevet, men det er uvist hvem kunstneren er og hvad det er for et maleri.

Fakta

PDF
Brev

Dateringen fremgår af brevet.

Kristian Zahrtmann

Faaborg Byhistoriske Arkiv, Mads Rasmussens familiearkiv, mappe 28