Menu

Fynboerne

1926-08-12

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen rejser til København sammen med Achton Friis og frue. Han arbejder stadig på bogværket Danmarks Fugle og har diskussioner med Schiøler, der udgiver bøgerne.

Transskription

Kjøbenhavn 12. Aug. 1926.

Kæreste Alhed!
Jeg rejste i Morges hjemmefra Kl. 7 3/4 sammen med - Her blev jeg hentet ned til Telefonen - det var Kjerteminde personligt og da jeg var færdig gik vi til Bords. Jeg kom altsaa herover med Friises. Jeg var oppe Kl. 4 for at vaske Foch og pakke og naaede at spise Frokost sammen med Puf før Bentzen kom efter mig. Jeg kom altsaa her til Frokost og - Nu har de Telefon igen. det var Clausen med Nattergalen og jeg aftalte at komme derind i Mrg Kl. 4. Nu kom ogsaa Scheel og skal tale om Tavler. Men det var den første Telefon, det var Højlund han var nede i Forgaars med Kragebilledet og fik i Stedet det fra Fiilsø med de tamme Gæs som han maatte sælge for 1000 og levere 800 for. Dem var han nu med og og fik saa med tilbage et gl. [ulæselig] Billede med nogle Troldænder som han ogsaa skal give 800 for og Krogs Svend som han skal give 1200 for. - Naa nu skal jeg ned til Telefonen igen - det var Puf der vilde have at vide hvad han skulde gøre med de 800 Kr og jeg bad ham sende dem til Esben. Saa her op igen til Scheel, det var om Tavlerne, han vilde gerne have nogle Tavler til hvert af de følgende Bind, men Scheel og jeg var stejle angaaende hvad der ikke var Rovfuglebindet, han var meget trist og det var ikke morsomt. men jeg sagde at jeg vilde lave det Hele hvis jeg paa nogen Maade kunde overkomme det. Clausen ringede at Helms havde sendt Manuskript til Nattergalen til ham og mig i Gaar. Jeg gaar ind og taler med ham i Mrg. Og har Illustrationerne med. Schiøler og jeg var inde hos [ulæselig] H.T. i Eftrm. paa Hjemvejen var vi inde hos Krog og fik en Sjus, ham Kr. var henrykt og det saa ogsaa godt ud, mer i Mrg naar jeg har talt med Clausen. Mange Hilsner fra hele Huset
Din JL.

Omtalte genstande

Johannes Larsens billede af krager og af tamme gæs fra Fiilsø. Ukendte.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Foch er en hund.

København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien