Menu

Fynboerne

1926-08-14

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

JL skal til frokost på Carlsberg for at aftale nærmere med brygger Jacobsen om deres kommende jagttur.
Forlaget Gyldendal vil gerne reproducere en plakat med JL motiv.
Clausen beder om nogle tegninger til kommende bøger.

Transskription

Uraniavej 14. 14 Aug 1926.

Kæreste Alhed!

Jeg talte i Mrgs med Bryggeren, han bor for Tiden paa Rungsted Badehotel. Han var meget opsat paa Turen og glæder sig meget. Hans Kone kommer ikke med, men maaske op og henter ham. Jeg syntes jeg kunne mærke paa ham, at han gerne vilde følges med mig, men at han ikke kan komme af Sted før den 19. og det synes jeg er for længe at vente for mig. Jeg skal spise Frokost med ham paa Carlsberg paa Mandag og der træffe nærmere Aftaler. Jeg havde ventet at høre fra Medicinalstyrelsen i Dag men der er endnu ikke kommet noget. Derimod kom Helms' Manuskript til Nattergalen i Dag meget a propos da jeg i Gaar har afleveret Billederne. Gyldendals ringede i Dag at de gerne vilde bruge et Udkast til den Plakat som jeg lavede forleden i den Tro, det ogsaa var Friises, at den skulde være 3-4 Gange saa stor. Men det var netop den rigtige Størrelse og Format, samtidig bad de om at maatte reproducere de 2 Svaner paa Kunstmuseet, (Zeuthens) til Juleroser mod et Honorar af 100 Kr.
Clausen bad i Gaar om nogle Tegninger (ulæselig Stk.) til et Par Bøger han skal have ud til Jul og i Dag var Spærck her, det er ham der skal skrive Bogen til Kappel og saa paa nogle Tegninger jeg havde taget med herover. Han vilde meget gerne have dem og drog af med et Par der kunde bruges som de var, men mente ikke at det kom til at dreje sig om saa mange som 50, men jeg skal tale med Kappel paa Mandag. Det var kort fra Ingeborg om et Træsnit til ca. 50 Kr. til Nilles 60 Aars Fødselsdag. Jeg har skreven og bedt Puf om at ordne det med hende. Hvorfor i Herrens Navn ser vi jer aldrig staar der. Der er jo vældig Gang i Forretningen i den

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Der mangler en fortsættelse på en side 5 i brevet, men der er ikke flere sider i det kopimateriale, som Østfyns Museer har modtaget fra Det kongelige Bibliotek.

Frederiksberg

Uraniavej på Frederiksberg står som afsendersted

  • Uraniavej, København
  • Rungsted Badehotel

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien