Menu

Fynboerne

1927-02-11

Afsender

Holger Rasmussen

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Holger Rasmussen skriver til Peter Hansen om diverse litografier m.m.

Transskription

Svanninge den 11. Februar 1927.

[tilføjet med blyant]: 3 (unummerede?) signerede Japan
20 nummererede " Nr 4-23a
[overstreget med blyant] 8 " usignerede " 23b-23i
3 unum (Japan) (sign) 3 90 " signerede Alm. Papir 24-113
28 num 4 - 23i _______
90 Alm num 24-113 i alt 118 121 Kr i alt

Kære Herr Peter Hansen,
Jeg har i Dag faaet Ole Bager til at sende20 Skt Lithografierne til Dem. Jeg har talt dem og nummereret dem, der var:

Japanpapir 20 Stk Senere fundet usignerede
Alm " 90 " Japan 8 Stk Nummeret nu 23b-23i
I alt " 110 Stk
bærende Numrene 4-113 inklusive. Jeg har holdt 2 tilbage - det ene har Ole B. lovet at udstille.
Jeg fandt kun eet, Prøvetryk, af de badende Drenge - det lod jeg ligge - jeg ved ikke om, jeg skal lede mere, jeg vilde ikke rode alt for meget i de To Skuffer.

Derimod fandt jeg 2 af mine gamle H.C. Andersen - Bøger, Touluse Lautrec-Plakaten og den gamle Svinelæderbog i de samme Skuffer - og jeg tillod mig at tage dem hjem, da jeg nu var i Slæbehjørnet. De staar naturligvis til Raadighed, naar De forhaabentlig snart kommer til Faaborg igen.

Jeg ved ikke om De har flere af disse Hans Madsen Lith i København, i saa Fald vil jeg bede Dem nummerere dem og signere dem og sammen med de andre sende dem til F.E. Bording, Nybrogade 12, K.

Dog vil jeg bede Dem holde Japanpapirstykkerne tilbage, de maa vist sælges for sig.
Med venlig Hilsen
Deres Holger M. Rasmussen.

Fakta

Brev

Dateringen fremgår af brevet

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv