Menu

Fynboerne

1927-02-19

Afsender

Peter Hansen

Modtager

Holger Rasmussen

Dokumentindhold

Peter Hansen svarer på Holger Rasmussens brev af 11.2 om diverse litografier m.m.

Transskription

Enghavevej 40B 19/2 27
Kbh V.

Kære Holger M. R.

Nu er jeg heldigvis kommet mig saa meget af en fæl Ekstraforkölelse at jeg ligfrem kan ligge og skrive Breve, og jeg skynder mig at takke for Brev og Margarinen med den flotte Indianer Hat i Tilgift. MHt Litografien har jeg nok tænkt at jeg matte lave nogle hos Cato inden jeg begiver mig ud paa egen Haand med Fremkaldelsen, hvis der da ikke skulde komme en anden Fagmand i Faaborg. Prøvetryk bilder jeg mig ind at kunne lave med en Pren ligesom med Træsnit.

Mht Museet og Samleren ved jeg ikke om Leo Svane kan have noget imod en saadan Artikel, men De kunde jo lade ham selv foreslaa Lützhøft at skrive den. De er jo begge to medlemmer af Komiteen. De venligste Hilsener til Dem og Frue fra Deres hengivne

Peter Hansen

Fakta

Brev

Dateringen fremgår af brevet

København

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv