Menu

Personer

Martin Arnbak

MA ejede Arnbaks kunsthandel, som i første omgang havde til huse i Bredgade, København, og senere flyttede til Amager Torv.
Da Fritz Syberg i 1939 døde, hang tre af hans billeder i As kunsthandel: Et maleri af omegnen til Pilegården i sne og to andre (Sigurd Swane til Sybergs børn 1939-12-23).

Fakta

O. 1907

Kunsthandler

Da