Menu

Personer

Thorvald Balslev

Søn af Rasmus Lauritz Balslev (1833-1896) og Laura Johanne f. Leth f. 1839. Rasmus Balslev var præst ved Pårup Kirke ved Odense og boede i Tarup Præstegård.
TB var logerende hos sin moster, Marie Augusta Leth, Læssøesgade 8A, 4. sal 1. nov. 1890 - 1. nov. 1895.
Alhed Larsens søster, Johanne Christine f. Warberg, g. Larsen, var i huset hos TBs forældre omkring 1893.
TB og Johanne var forlovet 1893-98. De blev ikke gift, og TB giftede sig i stedet 24/10 1899 med Eva f. Kampmann (1879-1945). Balslev- og Warberg-familierne bevarede venskabet livet ud trods den brudte forlovelse.
TB blev cand. theol 1896 og var fra samme år ansat som lærer ved Vordingborg Seminarium.
1902-1905 var han sognepræst i Nørhaa.
1905-1925 præst ved Morsø frimenighed i Øster Jølby, Thisted Amt.
1925-1960 fungerede TB som valgmenighedspræst ved Vartov i København. Han grundlagde sammen med sin kone Vartov Børnehave. Familien boede i disse år Løngangsstræde 24, 3. tv., Kbh.
Parret fik følgende børn:
Vibeke B. 27/1 1901 - 27/8 1908.
Laurits Nicolaj Vilhelm B. f. 1908
Mogens B. f. 1917
Ingrid B.
Ved sin død var TB enkemand. Hans bopæl var Jonstrupvej 243, Måløv.

TBs søskende:
Martha Johanne f. 1864
Lars Chr. B. f. 1869
Harald f. 1867
Rigmor B. f. 1873 (kaldet Rimse)
Ingeborg f. 1876 gift Elmquist
Johan Christian f. 1880

Referencer

Slægtsforskningshjemmesider
Karen Aabye: En dame fra firserne fortæller, 5. Berlingske Tidende 3. maj 1959 (Interview med Astrid f. Warberg).

Fakta

Studenten, Studimse, Skvade

24. juli 1871 - 18. dec. 1964

Valgmenighedspræst

Da