Menu

Personer

Thorvald Balslev

Søn af Rasmus Lauritz Balslev (1833-1896) og Laura Johanne f. Leth (1839-1908). Rasmus Balslev var præst ved Pårup Kirke ved Odense og boede i Tarup Præstegård.
TB var logerende hos sin moster, Marie Augusta Leth, Læssøesgade 8A, 4. sal 1. nov. 1890 - 1. nov. 1895.
Alhed Larsens søster, Johanne Christine f. Warberg, g. Larsen, var i huset hos TBs forældre omkring 1893.
TB og Johanne var forlovet 1893-98. De blev ikke gift, og TB giftede sig i stedet 24/10 1899 med Eva f. Kampmann (1879-1945). Balslev- og Warberg-familierne bevarede venskabet livet ud trods den brudte forlovelse.
TB blev cand. theol 1895 og blev 1896 ansat som lærer ved Vordingborg Seminarium.
1902-1905 var han sognepræst i Nørhaa.
1905-1925 præst ved Morsø frimenighed i Øster Jølby, Thisted Amt.
1925-1960 fungerede TB som valgmenighedspræst ved Vartov i København. Han grundlagde sammen med sin kone Vartov Børnehave. Familien boede i disse år Løngangsstræde 24, 3. tv., Kbh.
Parret fik barnet Vibeke B. 27/1 1901 - 27/8 1908.
Ved sin død var TB enkemand. Hans bopæl var Jonstrupvej 243, Måløv.

TBs søskende:
Martha Johanne, g. Mogensen 1864-1957
Harald, 1867-1952
Lars Christian, kaldet Laders, 1869-1961
Rigmor, kaldet Rimse, g. Nissen, 1873-1930
Ingeborg, kaldet Imse, g. Elmquist, 1876-1970
Johan Christian, 13. juni 1880 - 7. juni 1942.

Referencer

Slægtsforskningshjemmesider
Karen Aabye: En dame fra firserne fortæller, 5. Berlingske Tidende 3. maj 1959 (Interview med Astrid f. Warberg).
Oplysninger givet af Line Wingender (efterkommer af Balslev-familien)

Fakta

Studenten, Studimse, Skvade

24. juli 1871 - 18. dec. 1964

Valgmenighedspræst

Da