Menu

Personer

Christian Brandstrup

Søn af skolelærer og degn Lauritz Christian Frederik Michael Brandstrup og dennes hustru nr. to, Johanne Christine Fenger. Parret fik sammen fire børn. Fra første ægteskab havde Lauritz Brandstrup også fire børn, hvoraf Laura g. Warberg var den ældste (Laura Warberg var mor til Alhed Larsen, Johannes Larsens hustru). Lauritz Brandstrups første kone, Maria Kristina f. Krümmelbein døde i 1853.
Gift med Eline Johanne, f. Kruuse. Parret fik to børn:
Jørgen Brandstrup (1890-1978)
Ludvig Brandstrup (20/8 1892 - 27/6 1949)
Som 10-13-årig blev CB undervist på Tranekær Slot sammen med ejernes sønner. Huslæreren var cand. theol. Kruuse, som senere blev CBs svigerfar.
Efter skoletiden kom CB i lære som tømrer i Odense. I 1882 begyndte han på arkitektskolen uden i første omgang at færdiggøre studierne. I 1882-1883 boede han sammen med broderen Emil på frk. Vadums Pensionat i Fiolstræde i København. Emil Brandstrup var assistent ved Christianshavns Postkontor. Herefter arbejdede CB i blandt andet Wien og Serbien, hvorefter han fik en plads hos arkitekt Petersen i Vejle.
Lige før sin soldatertid arbejdede CB som tømrer ved godset Lundsgaard i Kerteminde, som var blevet hærget af en brand. Her var Kruuse nu ansat som godsforvalter. I 1887 blev Eline f. Kruuse og CB forlovet, og 7. nov. 1889 blev de gift i Kerteminde.
Familien boede i Maribo, da den første søn blev født. I efteråret 1891 flyttede de til Mathildevej på Frederiksberg, og CB fik ansættelse hos stadsarkitekt Fenger (AL til LW 1891-9, BB 2185). 20. aug. 1892 blev parrets søn nr. to født.
CB og familien boede nu i Livjægergade 28, Østerbro. I lejligheden under deres boede CBs forældre, som efter at faderen var blevet gammel og svag, var flyttet fra Tranekær til København. Hos forældrene boede deres yngste søn, Emil. De gamle forældre spiste hos CB og hans familie. I 1895 flyttede den gamle far til Sct. Josephsøstrenes katolske Collegium, og moderen flyttede hjem til en veninde.
År 1900 byggede CB en villa på Annasvej (nu Lykkevej) i Charlottenlund. Familien ønskede at bo med mere luft omkring sig, blandt andet fordi sønnen, Ludvig, var sart.
CB var ad flere omgange studerende ved Arkitektskolen og fik afgangsbevis maj 1896. Han arbejdede fortsat for Stadsarkitekten, men måtte i fritiden udføre private opgaver for at kunne forsørge familien. Blandt disse opgaver var en ombygning af Løveapoteket i København, opførelse af funktionærboliger til Statsbanerne på Fyn, Sjælland og i Jylland samt af præstegårde i Rynkeby ved Kerteminde og Bloustrup på Sjælland. Desuden Sparekassen for Nexø og Omegn, et børnehjem på Ourø og en del villaer.
Betalt af legater var CB på flere længere udlandsrejser.
Da CB i 1929 blev 70 år, kunne han søge sin afsked, efter at han en tid havde været mindre glad for sit arbejde. Samme år blev han Ridder af Dannebrog.
CB og hans hustru boede de sidste år i en villa i Taastrup.

Referencer

Arkitekt Christian Brandstrups erindringer (internettet, lokaliseret april 2020)

Fakta

Christian Brandstrup

1859-1937

Tømrer, Arkitekt

Da