Menu

Personer

Ludvig Brandstrup, billedhugger

LB var søn af degn og lærer Lauritz Brandstrup og dennes kone nr. to, Johanne f. Fenger. LB var halvbror til Laura Warberg, som var maleren Alhed Larsens mor, Laura Warberg. Alhed Larsen var gift med maleren Johannes Larsen.
Gift 14. sept. 1894 med Berta Nancy f. Hirschsprung (1873-1918), (en niece til tobaksfabrikant og kunstsamler/mæcen Heinrich Hirschsprung) i København. Berta deltog i Laura og Albrecht Warbergs sølvbryllupsfest 18. maj 1894 og optræder på det store gruppeportræt fra denne dag. LB var ikke med til festen, da han på dette tidspunkt opholdt sig i Firenze.
Parret fik børnene Mogens, f. 28. aug. 1896, (muligvis kaldet Monse), Hans Ebbe, f. 1898, og Birgit.
LB blev gift anden gang 1926 med Johanne Sofie Frederikke, f. Hais Madsen.
LB var født i Tranekær på Langeland, og efter en uddannelse som snedkersvend hos Brødrene Jensen (1879-08-16, Laura Warberg til Albrecht Warberg, BB0359) blev han i 1884 optaget som elev på Vilhelm Bissens atelier. Han tog afgang fra akademiet i 1888, men allerede i 1886 debuterede han på Charlottenborg. I 1889 fik LB Den Neuhausenske Præmie, og i 1892 modtog han akademiets æresmedalje for en dobbeltbuste.
LB har lavet en bronzebuste af niecen Alhed Larsen, f. Warberg. Den var udstillet på Charlottenborg i 1889. Der står et eksemplar i Alhed og Johannes Larsens villa på Møllebakken i Kerteminde (nu Johannes Larsen Museet), og endnu et eksemplar kan ses på Alhed Larsens grav på den gamle kirkegård/Assistens Kirkegård i Kerteminde. Ifølge Alhed Larsens søster, Astrid Warberg Müller, var busten LBs gave til Alheds forældre ved deres sølvbryllup.
Alhed Larsen, f. Warberg, boede hos LB og hans familie i København i flere perioder bl.a. i 1890-93, hvor hun arbejdede som underglasurmaler ved Den Kgl. Porcelainsfabrik og fik tegneundervisning af LB. Familien boede omkring 1890 tilsyneladende på Svanemosegaardvej, hvor LB også havde atelier.
I 1894-1895 var Alhed Larsen, f. Warberg (senere gift med maleren Johannes Larsen) på en længerevarende rejse til Italien med LB og dennes bror, Emil Brandstrup. LB havde allerede i 1890 været i Firenze på et stipendium fra akademiet, så han var rustet til at fungere som (kunst)guide for Alhed. Selskabet rejste 6. februar 1894 fra København, og de ankom 11. februar til Norditalien.
I efteråret 1894 stødte Bertha, som netop var blevet gift med LB, til selskabet.
Januar til marts 1898 boede Alhed Larsen kortvarigt hos LB, mens hun modtog sangundervisning af Hedevig (Mutter) Lützhøft. Parret boede på dette tidspunkt i Vestervoldgade 131, 3. sal, København.
LB og hans kone havde i 1902 to børn, en lille pige og en dreng ved navn Hans Ebbe (f. 1898).
I august 1909 var Johannes Larsen og LB sammen på Larsen-familiens skovgård, Båxhult, i Sverige.
Juni 1914 tilbragte LB og hans familie tre uger på skovgården Båxhult i Småland (1914-05-03, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt).
Når Johannes Larsen var i København i forskellige ærinder, besøgte han Brandstrup-familien og ved flere lejligheder boede han hos dem.
Berta Brandstrup døde d. 18.9 1918

Referencer

Ernst Mentze: Johannes Larsen. Kunstnerens erindringer. Berlingske Forlag 1955
Erland Porsmose: Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever. Gyldendal 1999
Weilbachs Kunstnerleksikon: Ludvig Brandstrup
Kurt Risskov Sørensen: En italiensrejse. Cartha, årsskrift for Østfyns Museer 2012/2013 s. 35ff
Karen Aabye: En dame fra firserne fortæller, 4 og 5. Berlingske Tidende 26. april 1959 og 3. maj 1959 (Interview med Astrid Warberg Müller, søster til Alhed Larsen, f. Warberg)
Johannes Larsens dagbog 19. august 1909 og dagene derefter.
Johannes Larsen til Alhed Larsen 17. okt. 1902.
Arkitekt Christian Brandstrups erindringer (nettet, lokaliseret april 2020)
Danish Family Search: Hans Ebbe Brandstrup (lokaliseret jan. 2021)

Fakta

Ludvig Brandstrup

Onkel Lud, Lud, Lut, Lus

16. aug. 1861 - 13. maj 1935

Billedhugger

Da