Menu

Personer

Julie Brandt

JB var som barn i pleje hos bedsteforældrene møller Jacob og Juliane Brandt i Vantinge, Svendborg Amt. JB var datter af deres søn, (Astrid Warbergs erindringer) og det vides ikke, hvorfor hun ikke voksede op hos sin far.
JB var enlig, men hun havde en søn, der hed Oskar eller Olof.
Hun var veninde med Alhed Larsen (f. Warberg) og hendes søstre. Laura Warberg, (Alhed Larsens mor) brød sig ikke om JB, som kom meget på Erikshaab, Alhed Larsens barndomshjem.
1889 boede JB i Villa Skovbo, Charlottenlund. Forældrene boede samme år i Præstø (Johanne C. Larsen til JB 1889-01-13, BB2499].
JB blev uddannet lærer og underviste bl.a. på lærer ved Karen Kjærs skole i København, det senere Nørre Gymnasium.
Mens Alhed Larsen og hendes søstre i 1890-1893 (lidt på skift) boede i København, sås de meget med JB. Hun spillede gerne på harmonika til deres fester. Alheds søster, Astrid/Dis, boede en periode sammen med JB.
JB boede muligvis en tid på Vesterbrogade 126 5.sal. Alhed Larsen boede der i marts 1896.
I 1905 havde JB en lejlighed i Fiolstræde i København. (1905-03-15, Astrid Warberg-Goldschmidt til Johanne C. Larsen, BB0504).
Hun blev pensioneret i 1941.

I et interview med Astrid f. Warberg skrevet af Karen Aabye fortæller førstnævnte: "Vi kaldte hende altid Pan (udtales Pang). Hendes søster var mor til den siden saa kendte videnskabsmand prof. Brandt Rehberg. (...)
- Hvorfor det sære navn?
- Hun fik det efter sigende, fordi hun engang, da hun citerede J.P. Jacobsen: Har du faret vild i dunkle skove, kender du Pan?... kom for skade at udtale 'Pan' paa fransk - altsaa Pang!! Hun var opdraget hos sine bedsteforældre, gamle møller Brandts i Dals Mølle, en mils vej fra Erikshaab, og hun havde faaet - om muligt - en endnu friere opdragelse end vi. (...) Efter meget fattige trængselsaar i København blev hun omsider tegnelærerinde paa Karen Kjærs skole, hvor hun virkede til sin død, da hun var over 70."

Referencer

Brev 1896-03-06
Karen Aabye: En dame fra firserne fortæller, 7. I Berlingske Tidende 17. maj 1959
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Arkiv.dk: Juliane Frederikke Louise Valborg Rising Brandt

Fakta

Juliane Frederikke Louise Valborg Rising Brandt

Pan, Pang, Juliane Frederikke Louise Brandt, Bran

1871-1944

Lærer

Da