Menu

Personer

Carl Brandstrup

Søn af Lauritz Brandstrup og dennes første hustru, Maria Krümmelbein. CEB var således bror til Laura g. Warberg, som var mor til Alhed g. Larsen, Johannes Larsens hustru.
Lauritz Brandstrups anden kone, Johanne Brandstrup, arvede en ret betydelig sum penge efter sine forældre, som havde solgt en større gård. Hun valgte at bruge meget på at hjælpe sine og mandens børn til uddannelse. Således kom CEB med sin bror Frederik på latinskole i Odense. Derefter læste CEB ved Skaarup Seminarium, og han blev hjælpelærer i Tryggeløv på Langeland. Han var en tid forlovet med Augusta Fabricius, som dog brød forlovelsen. CEB blev korporal og siden løjtnant, men til sine forældres sorg stoppede han med dette for at rejse rundt med en skuespillertrup, som optrådte i hele Europa. CEB var meget smuk og havde en flot sangstemme. Som over 40årig giftede CEB sig med en skuespillerinde, Petrea Schmidt. Parret fik ikke børn. Petrea døde af brystkræft på et hospital i København. Dette slog CB helt ud, og hans søster, Laura, samt hendes mand, Albrecht Warberg, som CEB ofte havde besøgt på ferier, fik ham anbragt hos en skovfoged ved Arreskov Gods, som var ejet af Albrecht Warbergs arbejdsgiver. Her døde CEB kort efter. I forbindelse med økonomiske vanskeligheder i forhold til at finansiere Alhed Larsens Italiensrejse skrev hendes søster, Christine, til forældrene 31. jan. 1894: "Nu, når Understøttelsen til Onkel Carl falder bort, må det jo da også gøre noget." Albrecht og Laura Warberg må altså have hjulpet CEB økonomisk i den sidste tid.

Johanne Larsen skrev omkring april 1894 (udateret brev) til moderen om, at Onkel Carl holdt sin sidste jul hos Laura og Albrecht Warberg, og at det var godt, at han "fik Ende paa Tilværelsen, den var ikke meget rig på Glæde for ham på det sidste".

Referencer

Arkitekt Christian Brandstrups erindringer (internettet)
Johanne Larsen til Laura Warberg, april 1894 (udateret brev), BB 2051 (ikke i databasen. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv).

Fakta

Carl Emil Brandstrup

Onkel Carl

Ca. 1848 - 1894

Korporal, skuespiller, Lærer

Da