Menu

Personer

Christian Caspersen

Født og opvokset på Nørrebro i København Hans far var træhandler Hans Caspersen f. 1804. Hans mor Mette Kirstine f. Larsen f.1811.
Gift med Esther Johanne f. Brandstrup som var søster til Laura Warberg (Alhed Larsens mor).
NCC var dyrlæge ved Tranekær Gods på Langeland. Da han ved landstingsvalget i Odense 1886 blev valgt ind i Landstinget for højre, opsagde greven på Tranekær ham. Greven sad selv i Landstinget og mente ikke, at han kunne sidde der side om side med sin dyrlæge. Derefter åbnede NCC privat praksis i Snøde.
Da Alhed Larsens søster, Christine Warberg, g. Mackie, i 1892 fik et barn født udenfor ægteskabet, hjalp NCC en del med formalia angående fødsel i hemmelighed og bortadoption.
Alhed Larsen (f. Warberg) opholdt sig fra begyndelsen af august 1896 et par uger hos dyrlæge Caspersen på Langeland. Tilsyneladende som ren ferie. Alhed og Andreas Larsen var der igen på ferie i sommeren 1900.
Esther og NCC var i mange år barnløse, men efter at Esther blev opereret, fik de en søn, Poul (deres eneste barn). Fødslen var hård, og drengen vejede kun 2 kg ved fødslen. Han led siden af halssygdomme. Poul blev kunst- og papirhandler i København og blev gift med Emmy, som var tysk. Poul mødte hende under arbejde i Tyskland.
I 1913 flyttede NCC og hustruen til en lejlighed på Aaboulevarden i København (1914-05-03, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt og 1913-04-12, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2623). Hans kone døde 13. februar 1920 af lungebetændelse.
I en folketælling fra 1925 er NCC registreret på Frederiksberg som enkemand og lotterikollektør. Hos sig havde han en husassistent og en logerende. Han var da 81 år.
Som gammel flyttede NCC hjem til sin søn og svigerdatter i Charlottenlund. Emmy, svigerdatteren, passede ham til hans død (visse steder er dødsåret 1929 noteret, andre steder står der 1930).

Referencer

Arkitekt Christian Brandstrups erindringer (nettet, lokaliseret april 2020)
Folketælling 1850,1860 Udenbys Klædebokvarter, København (Staden)
Folketælling 1925 Frederiksberg Sogn

Fakta

Niels Christian Caspersen

Onkel Max

1845- 2. december 1930

Dyrlæge

Da