Menu

Personer

Christine Rump

Datter af Christine Jensine Rump, f. Lange og Poul Heinrich Rump. Født i Odense.
Faderen døde tidligt. Formodentlig takket være en arv kunne mor og datter i 1891 købe hovedbygningen til herregården Christiansdal.
Den sidste ejer af Benzon-familien solgte godset i 1881 til Gebhard Elimar Otto, baron Zytphen-Adeler, som igen solgte det i 1891 til enkefru Christine Jensine Rump. Hun indrettede store lejligheder, som blev lejet ud til odenseanere, der ville bo på landet. Da hun døde i 1902 overtog hendes tre sønner og en datter godset. Datteren var Ingeborg Christine Rump. Hun var uddannet lærerinde og boede på gården. Hun var fra 1909 – 1912 medlem af Dalum Sogneråd. I 1912 rejste hun fra Dalum, da hun havde fået ansættelse som lærerinde ved Lyngby højere Almenskole.
ICR etablerede muligvis en form for skole på stedet, for i 1894 var det på tale, at Alhed Larsens lillebror, Andreas, skulle gå der, hvilket ikke blev realiseret.

Referencer

Dalum Lokalhistoriske Arkivs Årsskrift 200
Oplysninger fra Dalum-Hjallelse Lokalarkiv marts 2021

Fakta

Ingeborg Christine Rump

28. nov. 1867 - 1922

Skolelærerinde, Godsejer

Da