Menu

Personer

Frans Schwartz

Ugift.
FS var studerende ved Kunstakademiet 1866-1872. I 1882 var han medstifter af Kunstnernes Studieskole, som blev etableret i kontrast til Kunstakademiet og i protest mod dettes kunstsyn og optagelseskrav. Fra 1884 var FS leder af forberedelsesklassen på Den frie Kunstskole. Kristian Zahrtmann blev 1885 leder af skolen og udviklede forberedelsesklassen til en selvstændig enhed. Johannes Larsen og flere andre af Fynbomalerne var elever hos FS.
Larsen har i sine erindringer fortalt, at han tegnede en krikand, som han havde købt i en vildthandel i København og i 1884 viste FS tegningen. FS gik med til på dennre baggrund at optage Larsen på sin skole, men da han "havde haft det Uheld, at en tidligere Elev var gaaet fra ham til Akademiet", forlangte han en underskrift fra Larsens forældre som garanti for, at Larsen blev ved med at gå på hans skole. Johannes Larsen rejste hjem og fik underskriften, og imens brændte Christiansborg, hvilket han gik glip af at se. FS overlod sin skole til Kristian Zahrtmann senere samme år.

FS blev aldrig gift. Alligevel havde han en adoptivdatter Asuncion, som var datter af fattig spansk kvinde, enke efter en tyrefægter. Hun havde 11 børn og levede stort set på gaden. På en studierejser til Spanien og Nordafrika sammen med P. S. Krøyer boede FS en tid i Sevilla, hvor han traf moderen, der tjente lidt penge ved at stå model for danske kunstnere i byen. Schwartz fandt interesse for pigen, og tog sig af hende og besluttede at tage hende med til Danmark. Det var dog ikke ligetil, men for et pengebeløb fik Schwartz lov at tage pigen med sig, hvor han dog efter nogen tid tabte interessen for hende. Hun blev derfor taget til sig af Schwartz' søster Augusta. Da Asuncion blev voksen giftede hun sig med læge Duurlo i Valby.

Referencer

Wikipedia og Den Store Danske: Schwartz, Frans og Kunstnernes Studieskole
Malene Schwartz: Alba. Politikens Forlag (Malene Schwartz er grandniece til Frans Schwartz.)
Ernst Mentze: Johannes Larsen. Kunstnerens Erindringer med biografiske Oplysninger, Noter og Kommentarer. Berlingske Forlag 1955, s. 34-35
Erland Porsmose: Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever. Gyldendal 1999 s. 31f

Fakta

Johan Georg Frans Schwartz

Schwarz

19/7 1850 - 13/2 1917

grafiker, Maler

Da