Menu

Personer

Frøken Bendal

Johannes Larsen boede i frøken Bendals pensionat i Reventlowsgade 4, København, fra 1884 til 1890, mens han først tog præliminæreksamen og derefter fulgte undervisningen på kunstskoler. Frk. B havde tidligere stået for husholdningen i et præstehjem. Johannes Larsens fætter, Alfred Eckardt, boede hos Frk. B, mens han gik på kadetskolen.
Fra Frk. Bs vinduer var der udsigt til det gamle Christiansborg. Johannes Larsen var rejst hjem til Kerteminde for at få en underskrift, da Christiansborg brændte, og han gik således glip af at se det.
Johannes Larsen indsendte sit portrætmaleri af Frk. B til Charlottenborgs Forårsudstilling 1888, men det blev ikke optaget.

Referencer

Erland Porsmose: Johannes Larsen. Gyldendal 1999, s. 29
Ernst Mentze: Johannes Larsen. Kunstnerens Erindringer med biografiske Oplysninger, Noter og Kommentarer. Berlingske Forlag 1955, s. 33f S. 41 i denne bog findes en sort-hvid gengivelse af Johannes Larsens portrætmaleri af Frk. Bendal, s. 50 omtalen af indsendelsen af det til Charlottenborg

Fakta

Frk Bendal, Benne

o. 1884

Pensionatbestyrer

dansk