Menu

Personer

Harald Bing

I 1880 blev Harald Bing medindehaver og fra 1885 eneindehaver af faderens og farbroderens porcelænsfabrik på Fasanvej på Frederiksberg. 1895 omdannedes fabrikken til et aktieselskab med B. som administrerende direktør frem til sin død. B. var meget virksom omkring Kunstindustrimuseet (formand 1898-1908) og Industriforeningen og endvidere medlem af Borgerrepræsentationen.
Bing var jøde og ligger begravet på Mosaisk Kirkegård, som er en afdeling under Vestre Kirkegård i København.

Fakta

26.2.1848 - 3.6.1924

Fabrikant

dansk