Menu

Personer

- Holst

I anledning af frøken Hs fødselsdag 16. april 1874 eller 1875 var Laura Warberg, Alhed Larsens mor, inviteret til middag "på slottet". Eftersom hun på dette tidspunkt opholdt sig hos sine forældre i Snøde på Langeland, var slottet formodentlig Tranekær.
I efteråret 1907 mødtes Laura Warberg med Frk. H i København.
Det vides i øvrigt ikke, hvem frk. H. var.

Referencer

Laura Warberg til Albrecht Warberg 17. april 1874 eller 1875 (brevet mangler årstalsangivelse).

Fakta

- Holst, Frøken

Frøken Holst

O. 1874

Da