Menu

Personer

Johannes Jensen

Gift med Else Marie f. Ulrik. Parret fik tre sønner: Jens (1904-1990), Villum (1906-1992) og Emmerik (1922-1972). Familien boede omkring 1911 på Jacobys Allé, Frederiksberg.
Fynbomalerne og JVJ lærte hinanden under den såkaldte Bondemalerstrid i 1907, hvor symbolisterne i pressen langede kraftigt ud efter de "plumpe" bondemalere, som malede åndløse billeder. JVJ tog malerne i forsvar - også i pressen - og der udvikledes derefter et livslangt venskab.
Johannes Larsen og JVJ havde adskillige samarbejdsprojekter. Således skrev JVJ digte til nogle af Larsens malerier som fx digtet Skabningens Tinde til maleriet Aaen.
Fritz Syberg malede efter at have læst digtet Frokosten i JVJs Digte 1907 maleriet Ved Frokosten direkte inspireret af digtets indhold. Anna og Fritz Syberg udviklede et ret nært venskab med Else og Johannes V. Jensen.
JVJ var sammen med den islandske forfatter Gunnar Gunnarsson med i en gruppe, der tog initiativ til at udgive De Islandske Sagaer i anledning af Islands 1000 års fest i 1930. Han skrev indledningen og oversatte en del af teksterne, og han fik ideen til, at Johannes Larsen skulle lave illustrationer til bogværket i tre bind. JVJ foreslog, at Larsen tegnede skildringer af landskaberne og ikke figurative dramatiseringer, og sådan blev det. Johannes Larsen rejste i forbindelse med denne illustrationsopgave til Island første gang 8. juni 1927.

Referencer

Du Danske Sommer. Fynbomalerne og de jyske forfattere i samklang. Johannes Larsen Museet 2007
Erland Porsmose: Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever. Gyldendal 1999. Flere steder i bogen, bla. s. 268-269
Erland Porsmose: Fritz Syberg. Kunsten, naturen, kærligheden. Gyldendal 2012
Henrik Wivel: En saga om en saga. Kristeligt Dagblad 14. april 2018, Liv & Litteratur
De Islandske Sagaer I-III, Gyldendal 1930

Fakta

Johannes Vilhelm Jensen

Johannes V. Jensen

20/1 1873-25/11 1950

Forfatter

Da