Menu

Personer

M Knipschildt

Alhed Larsen var o. 1896 til en middag på Gelskov, hvor "gl. Knipschildts" deltog. Var de muligvis forældre til den herunder nævnte K?
I brev dateret 7-3-1922 til Alhed Larsen overbringer Johannes Larsen hende en hilsen fra en forpagter Knipschildt, som han har rejst med på vej til Nyborg.
Knipschildt var forpagter på øen Tærø, der hører under Kallehave Sogn i Præstø amt og ejedes af etatsråd Neergaard på Gunderslevholm. Ks svigersøn beboede dens forpagtergård, Jesminde, og bestyrede landbruget.

Referencer

Achton Friis: De Danskes Øer bd. 2 s. 415. Gyldendal, 1927

Fakta

Gamle Knipschildts

ca 1922

Forpagter

Da