Menu

Personer

Lars Christian Balslev

Søn af Rasmus Lauritz Balslev (1833-1896) og Laura Johanne f. Leth f. 1839. Rasmus Balslev var præst ved Pårup Kirke ved Odense og familien boede i Tarup Præstegård. Her var Johanne Warberg, søster til Alhed Larsen, i huset omkring 1893.
Søskende:
Martha Johanne f.1864
Harald f. 1867
Thorvald 1871-1964
Rigmor f. 1873
Ingeborg f. 1876 gift Elmquist
Johann Christian f. 1880
Og muligvis en mere.
I 1890erne boede LCB sammen med sin bror, Thorvald, hos deres moster, Marie Augusta Leth i Læssøegade i København. Alhed Larsen og hendes søstre sås meget med ham og hans søskende i den tid. Alheds søster, Johanne, var nogle år forlovet med Thorvald Balslev, men de to giftede sig ikke.
I 1896 gav LCB og hans forlovede, Maria von Sperling, Warberg-familien en hvalp fra Sandholt. Den fik navnet Munter og blev højt elsket i familien. Da Laura Warberg måtte flytte fra Erikshaab efter Albrechts død, overtog fuldmægtig/godsforvalter Paludan hunden. (Astrid Warbergs erindringer).
LCB blev 10. juni 1897 gift i Lyndelse Kirke med Maria/Marie von Sperling (1871-1948), som var en ven af Warberg-familien. Brylluppet blev holdt i på herregården Sandholt. (Astrid Warbergs erindringer). I mange af de tidlige breve fra Alhed Warberg til Johannes Larsen blev Maria von Sperling kaldt Frøken von Sperling.
Parret fik sammen følgende børn:
Rasmus Lauritz Balslev (6. aug. 1898 - 10. maj 1935, ugift, adjunkt ved Efterslægtselskabets Skole)
Lars Leth Balslev (2. jan. 1900 - 29. marts 1979, præst fra 1926, g. 1937 med Karen Margrethe f. Schmedes. Blev modstandsmand og interneret i Frøslev af Gestapo)
Joachim Ulrich Sperling Balslev (5. aug. 1901 - 15. juni 1972. Var i 1926 højskolelærer på Askov Folkehøjskole. 1938 sognepræst i Ejby Sogn. 1948 reservekappelan i Slagelse og sognepræst i Hegninge Sogn. G. med Elisabeth f. Fabritius Voigt)
Vilhelm Christinus Balslev (31. aug. 1902 - 2. aug. 1980. Var i 1930 landbrugselev. Gårdejer, Brogaard ved Kolding 1940. Gift med Kamma f. Andersen. Parret adopterede 1938 sønnen Willy Hemming, f. 20. feb 1938. Han døde i Los Angeles i 1977)
Ida Margrethe Castberg Balslev (16. nov. 1903 - 19. marts 1926. 1925 var hun på Vejlefjord Sanatorium, hvor hun siden døde)
Nicoline Marthe Sperling Balslev (18. april 1905 - 5. nov. 1946. 1921 boede hun sammen med sin bror Martin hos forstander Jacob Emanuel Lange på Husmandskolen i Bolbro. 1930 sygeplejeelev på Bispebjerg og bosiddende på Frederiksberg. Ugift ved sin død. Diakonisse på Philadelphia ved sin død)
Martin Henrik Boesen Balslev (4. dec. 1906 - 1. aug. 1990. Boede i 1921 sammen med sin søster hos Jacob Emanuel Lange på Husmandskolen i Bolbro. I 1930 dyrlægestuderende, bosiddende på Frederiksberg med sine søskende Rasmus og Nicoline. Færdiguddannet 1935. Fungerede som dyrlæge i Kolding og Oksbøl. Indsat 1945 i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter. 1960 reservedyrlæge i Odense. Gift 1932 med Laura f. Gøtzsche. Parret blev forældre til blandt andre sønnen Ole Balslev)
Maria Sperling Balslev (26. maj 1911 - 2002). 1940 børnehaveleder i Flensborg. G. med Franz Wingender. Hun blev under besættelsen kaldt Gøga. Var aktiv i modstandskampen. Arresteret 1944 og interneret dec. i Frøslev. Løsladt maj 1945)

Lars Christian Balslev var teolog og blev præst i Skibet Sogn, Ribe Stift. Han måtte i 1910 tage afgang, da han var tunghør. Familien levede bedre end de fleste præster, da MvS modtog en stor arv.
Da børnene var voksne, samlede MvS og manden hver sommer børn og børnebørn på gården Erikshaab mellem Odense og Faaborg i forbindelse med Lars Christians fødselsdag 18. juli. Man var sammen i flere dage, gik i kirke om søndagen, holdt morgenandagt hver dag og læste derefter fra Bibelen. Derefter var der dagligt oplæsning af breve. Lars Christian og hans otte søskende skrev meget ofte til hinanden. Efter MvSs død samlede Lars Christian stadig sin slægt på Erikshaab.
I 1930 boede ægteparret i Hillerslev Sogn, og i 1945 på gården Erikshaab (Alhed Larsens barndomshjem).
LCB var sognepræst i Skibet Sogn, Ribe Stift, Vejle Amt, men måtte i 1910 forlade stillingen p.gr.a. tunghørhed.
LCB boede i 1930 i Hillerslev Sogn med sin kone, deres datter Maria og en tjenestepige. Ved hustruens død i 1945 boede LCB på gården Erikshaab, og ved hans egen død var bopælen Ellegård i Tommerup Sogn.

Referencer

Slægtsforskningshjemmesider, Balslev-familien
Udateret brev skrevet i Waldemarsgade 30, Kbh. fra Johanne Larsen til Christine Mackie, BB 2055. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv (ikke i databasen)
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Fakta

Laders, Ladersen

18. juli 1869-1961

Præst

Da