Menu

Personer

Adolph Larsen

Johannes Larsens yngste bror.
AL blev undervist hjemme, til han som 10årig blev elev på friskolen i Kerteminde.
Han var elev på Dalum Landbrugsskole fra november 1897, hvor han ifølge diverse breve ikke kunne lide at være. Ifølge Johannes Larsen var AL også bagud i diverse skolefag som dansk og engelsk, fysik og tegning, så han havde svært ved at følge med i undervisningen på landbrugsskolen.
Fra 1899 var AL i lære på en større gård.
År 1900 soldat.
Derefter arbejdede AL nogle år på diverse gårde.
23. august 1906 blev AL gift på Kerteminde Rådhus (AL meldte sig samme dag ud af folkekirken) med Johanne Christine f. Warberg (Junge,1873-1972). Johanne var Alhed Larsens søster. Junge og AL havde været kærester flere år tidligere, men i mellemtiden havde Junge været et år i USA hos søsteren Christine Mackie, hvor forholdet var sat på pause.
Ægteparret fik tre børn:
Erik Warberg Larsen (Tinge) (30.3 1907-1986)
Laura Warberg Larsen (Bibbe) (6.8 1909 - 2011)
Martin Konrad Warberg Larsen (Manse) (25.3 1915 - 1982).
AL og Johanne kom fra oktober 1906 til at bo Kærbyhus i Kerteminde, og AL overtog driften af gården. I.A. Larsen ejede Kærbyhus frem til sin død, hvorefter Johannes Larsen i 1911 overtog den. 1920 købte AL gården af sin bror og ejede den frem til 1933, hvor den blev solgt til Arne Mortensen, som ikke var en del af Larsen-familien.
I 1918 flyttede Johanne/Junge Larsens mor, Laura Warberg, ind hos Johanne og AL, da Alhed og Johannes Larsen var nødt til at udleje det hus, som de havde bygget til hende i Kerteminde. I 1922 svarede Astrid Warberg-Goldschmidt Laura Warberg på et brev, hvoraf det fremgik, at der var "rystende Tilstande" i Johanne/Junge og Adolph/Agraren Larsens hjem. Disse tilstande handlede formodentlig om, at AL drak. Det var på tale, at han kunne tage skovarbejde, mens Johanne hyrede en bestyrer til gården, men Astrid formodede, at AL ikke ville være med til noget sådant (1922-04-20, Astrid Warberg-Goldschmidt til Laura Warberg, BB2490).
I 1927 arbejdede AL en tid på "Frøkulturen" i Kerteminde, og det gik godt. Da dette job stoppede, gik han til Andreas/Puf Larsen, som han tidligere havde assisteret med blandt andet havearbejde og sagde, at han var klar igen, men Andreas/Puf ville ikke bruge ham mere. Derefter tog AL en større druktur. Samme år lagde Astrid Warberg-Goldschmidt og Johanne C. Larsen den plan at bilde AL ind, at Johanne og sønnen Martin skulle flytte hjem til Astrid, og Johanne skulle fungere som husholderske for Astrid. Med andre ord at Johanne ville flytte fra AL, hvis han ikke stoppede med at drikke. Han lovede da at blive afholdsmand, og Astrid og Johanne "afblæste planen". (1927-10-21, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2496).
AL og hans kone overtog i 1933 Lindøgaard ved Munkebo. Denne gård blev siden tvangseksproprieret, da Lindøværftet skulle bygges. Familien flyttede derefter til gården Bjørnhøj i Kerteminde.
Ifølge Johannes Larsen var AL i 1954 en tid næsten helt blind (Johannes Larsen til Johan/Lysse 1954-03-31).

I 1958 holdt AL sin 90års fødselsdag på Lindøgaard (1958-10-03, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2506).
Fra 1959 drev AL gården Bjørnsgaard nord for Hersnap på Hindsholm nord for Kerteminde.

AL var kvartalsdranker helt fra de unge år.

Referencer

Erland Porsmose: Johannes Larsen. Kunstner, menneske og naturoplever. Gyldendal 1999
Materiale på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv. Her bl.a. Jes Gynther Sørensens upublicerede slægtsforskning vedrørende I.A. Larsen

Fakta

Agraren, Adolf, Baser

26.9 1878 - 1970

Landmand

Da