Menu

Personer

Alhed Larsen

Albrecht og Laura Warbergs næstældste datter. Født på gården Ensomhed i Heden Sogn. Opvokset på Erikshaab, som var ejet af grevskabet Muckadell, hvorunder Albrecht Warberg var ansat.
Da Albrecht Warberg bestilte dåb, sagde han til præsten, at pigen skulle hedde Alhed Marie Munter Warberg. Præsten indvendte, at Munter var et hundenavn, og han spurgte Laura Warberg, om barnet virkelig skulle hedde sådan. Hun fik det afværget i sidste øjeblik (Astrid Warbergs erindringer).
Elev af bl.a. Fritz Syberg. Gift 14. juni 1898 med maleren Johannes Larsen.
Parret fik sammen to børn:
Andreas Larsen (Puf) f. 12. maj 1899
Johan Larsen (Lysse) f. 27. februar 1901.
AL blev født på gården Ensomhed i Heden Sogn. I hendes barndom flyttede familien til gården Erikshaab nær Faaborg. Denne hørte under grevskabet Muckadell, hvor ALs far var ansat som godsforvalter. Hun og hendes søskende tilbragte deres barndom på Erikshaab, kaldet Haabet.
Ifølge Edvard Andersen: Skolen på Sollerup 1885-1915 (Vestfyns Avis jan. 1984) var AML elev på denne skole i sine unge dage. det må i så fald have været omkring 1888. Dette bekræftes af Astrid Warbergs upublicerede erindringer.
I en periode før påske 1890 var AL i følge søsteren Christines brev til moderen forår dette år i Jylland. Det vides ikke, hvad hun foretog sig der.
Ca. 5. nov. 1890 rejste AL til København og efter et besøg hos bedsteforældrene, tog hun videre til højskolen Hvilan i Sverige, hvor hun var et par dage. Derfra tilbage til København (AL til LW 13. nov. 1890, BB 2173). 20. nov. 1890 skrev AL til moderen, at hun dagen før var blevet antaget som lærling på Den Kongelige Porcelænsfabrik. Hun kunne begynde 1. dec. Herefter og frem til 1893 boede AL i København og var beskæftiget som underglasurmaler ved Porcelænsfabrikken. I november 1890 boede AL på Værnehjemmet Bethania. Fra 1. nov. 1891 lejede hun et værelse hos en fru Laudrup, (udateret brev fra AL til moderen, september 1891, BB 2185), Vesterbrogade 12, over gården, og Anna Hansen (senere gift Schou og senere igen Syberg) lejede en tid naboværelset. Der var tale om et pensionat. Fra ca. 1. januar (breve skrevet 6. marts og 21. april 1891 af AL) 1891 boede AL igen på Værnehjemmet Bethania, Helgolandsgade 8, København. 2. nov. 1891 skrev Alhed til sin mor, at hun befandt sig godt i sit nye logi. Januar 1892 boede hun hos Fru Laudrup (AL til moderen 20. jan. 1892, BB 2170), som nedlagde sit pensionat april 1892. Alhed flyttede derfra 6. april (1892-04-06 Christine til LW, BB 1370).
I perioden 1892-93 boede de tre søstre AML, Christine og Johanne sammen i en lejlighed, Waldemarsgade 30 i København. De lejede sig her ind hos Fru Rørdam, og udover husleje betalte de tilsyneladende for varme måltider hos Fru R. Johanne skrev således 11. el. 18. feb. 1893 til søstrenes mor, at når hun rejste fra Kbh., blev "Middagsmaden (...) saa kun 33-34 Kr." (for to personer).
Alhed Warberg var i nogle år forlovet med Harald Balslev. Han kunne ikke beslutte sig for, om de skulle giftes, hvilket gik hende meget på. Om det var hende eller ham, der brød forlovelsen, er uklart, men AML var både fysisk og psykisk i dårlig stand derefter, og hendes far besluttede da at give hende en rejse af længere varighed til Italien. Lars Christian Balslev fortalte i 1950erne Astrid Warberg-Goldschmidt/Müller, at AML skrev en række breve til Maria/Marie Balslev, f. von Sperling om sin sorg over det kuldkastede forhold, og at han havde brændt dem (1958-01-16, Astrid Warberg-Goldschmidt til Johanne C. Larsen, BB1086).
Af brev dec. 1893 (udateret brev) fra Christine til moderen fremgår det, at AML var blevet forbudt at gå ud om aftenen. Der var formodentlig tale om en lægelig ordre, da Alhed var syg.
Februar 1894 rejste AL til Firenze sammen med sine morbrødre Emil og Ludvig Brandstrup. Der er i brevsamlingen modstridende oplysninger om afrejsedatoen. Christine f. Warberg skrev 10. feb. 1894, at ALs rejse måtte udsættes et døgn. Hun må have sat en forkert dato på brevet, for Alhed Larsen sendte 8. feb. 1894 postkort fra Frankfurt am Main og 11. feb. 1894 efter et til to døgns rejse ned gennem Europa et nyt kort hjem. Datoen på kortet ses på poststemplet.
6. februar 1895 skrev AL i et korrespondancekort fra Italien, at når forældrene modtager kortet - den. 6. februar - er det præcis et år siden, at hun rejste.
Alhed Larsen boede en stor del af tiden i Italien hos ægteparret Rottbøll. Han var dansk konsul i Italien. De flyttede 10. december 1894 fra deres første adresse til Piazza Donatello 10 i Firenze. I en periode på ca. to måneder fra sommer til først i oktober 1894 var Rottbølls ved bl.a. Gardasøen, da konsulen ikke kunne holde varmen i Firenze ud, og Ludvig Brandstrup var taget hjem for at blive gift. I denne periode var AL "alene" i Firenze, men hun opholdt sig meget hos familien Bacci, som havde et pensionat. Baccis og AL blev desuden venner (AL til Laura Warberg, 9. okt. 1894, BB 2154). - AL blev i øvrigt i Italien kaldt Maria, da ingen kunne udtale hendes to andre navne.
Opholdet i Italien varede godt et år med hjemkomst til Erikshaab april 1895.
Fra november 1895 brevvekslede AL og Johannes Larsen. 1. juli 1897 blev de "Dus".
I september 1897 var AL med Johannes Larsen, ægteparret Syberg, Marie og Carl Schou samt Eckardts på et månedlangt ophold på Larsen-familiens skovgård Höljeryd i Småland.
Alhed Warberg opholdt sig januar til marts 1898 hos familien Brandstrup i København, hvor hun tog sangtimer hos cellisten Hedevig Lützhøft og tegneundervisning hos sin morbror, billedhuggeren Brandstrup. Alhed gik dagligt ture med Brandstrup-parrets lille dreng. I samme periode var AL også meget hos familien Kampmann i København. Johannes Larsen havde også ærinder i København, og han og AL mødtes dagligt en uges tid frem til 21. januar, hvor Johannes Larsen rejste hjem.
Alheds søster Johanne arbejdede fra marts 1898 på Wilhelmine Berg/Tante Mis' pensionat i Gothersgade, København. Tante Mis ville gerne beholde Johanne på pensionatet sommeren over, men Johanne vægrede sig, da hun ønskede at få lidt ferie. Tante Mis spurgte så, om Alhed kunne komme og vikariere, "Hvis hun ikke giftede sig til Sommer". Dette arrangement, som er omtalt i Johannes udaterede brev til moderen (BB 2069), blev tilsyneladende ikke til noget.
14. juni 1898 blev AL og Johannes Larsen gift. Ca. 28. oktober 1898 tog parret på bryllupsrejse til Italien. De rejste fra Firenze og begav sig hjem 14. dec.
Den første tid af ægteskabet boede AL og Johannes Larsen i en arbejderlejlighed på Feden i Kerteminde (syd for Langebro) ejet af Johannes Larsens forældre.
Oktober 1898 mødtes Johannes Larsens og ALs fædre for første gang i Kerteminde (alle parter var ikke med til brylluppet. Wilhelmine Larsen havde mødt Laura Warberg før).
AL og Johannes Larsen tog afsted på bryllupsrejse til Italien ca. 28. oktober 1898. De påbegyndte hjemrejsen fra Firenze 14. december samme år. 19. december var de i Venedig, og 20. december rejste de mod München. Efter et kort ophold i Kerteminde tog parret til ALs forældre for at holde jul. AL var da gravid i 4. måned.
AL opholdt sig en tid på Erikshaab hos familien før og efter at hun havde født det første barn, Jeppe Andreas/Puf 12. maj 1899.
August til november 1899 var AL, Johannes Larsen, sønnen Andreas og Marie Larsen i Sverige på Larsen-familiens ejendom, Båxhult. Alheds mor var med dem den første tid. Anna og Fritz Syberg med deres tre børn ankom til Båxhult 3. november, [AL til moderen 30. okt. 1899) og de blev på Båxhult det meste af vinterhalvåret efter, at Larsenfamilien var rejst hjem.
April 1900 havde AL billeder med på en udstilling på Charlottenborg. 18. oktober samme år flyttede AL og Johannes Larsen ind i Lille Kærbyhus i Kerteminde. Huset var ejet af Larsen-familien.
1902 flyttede familien ind i deres nybyggede villa på Møllebakken i Kerteminde.
ALs far døde i september 1902 og sidst i oktober 1903 var AL på Erikshaab for at pakke indboet ned og hjælpe sin mor med flytning fra gården til København.
I juli 1905 var Johannes og Alhed Larsen i Paris. Deres drenge blev imens passet på Kærbyhus.
Sidst i maj 1907 rejste AL, Johannes Larsen og børnene over Oslo/Kristiania med skibet S.S. Oscar til New York. De tog toget videre derfra til Boston, hvor de besøgte ALs to søstre, Christine og Ellen. Sidst i august var Johannes Larsen og AL på vildmarkstur ved Lake Umbagog. Oktober tilbragte AL og drengene i Boston, mens Johannes Larsen lavede udstilling i New York. Familien vendte hjem til Danmark i december.
3.-14. februar 1912 udstillede AL sammen med Olga Jensen, K. Meiner Jensen, Cathrine Svendsen, Christine Swane og Anna Syberg på Den Frie. AL sad samme måned model for Peter Hansen i København til Faaborg Museums "Stifterbillede".
Samme år i februar opholdt AL sig ret længe i København for at sidde model for Peter Hansen til hans store "Stifterbillede" til Faaborg Museum. (Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, 1912-02-11).
Ca. 1. marts 1913 tog Laura Warberg til Snøde på Langeland for at opholde sig hos sin familie. Hun tog hjem derfra en af de første dage i april. Imens lånte AML og Christine Mackie moderens lejlighed i København. Johannes Larsen var på Sprogø for at male (1913-03-17, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2619).
Kort efter nytår 1914 tog AL og sønnen Andreas en uge til København, hvor de boede på hotel. Han skulle lære byen at kende. (1913-12-28, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt. I samme brev fortæller Laura om julen 1913 i Kerteminde samt om Johannes Larsens fødselsdag 1913).
I foråret 1914 begyndte Christine Mackie og AL at gå til fransktimer hos en Fru Svendsen.; formodentlig i Kerteminde. (1914-03-08, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2616).
AML havde i marts 1914 to piger i huset og ifølge moderen, Laura Warberg, intet husarbejde, og hun ville begynde at male igen (1914-03-22, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2621).
I maj 1914 var AML (og formodentlig også Johannes Larsen) inviteret til en sammenkomst på gården Kejrup syd for Kerteminde, og Prins Axel deltog i gildet. AML fik syet sin gule silkekjole om med noget klart, mønstret tyl, og hendes mor syntes, at kjolen klædte hende godt. (1914-05-08, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2614).

1917 byggede man atelierer til både Johannes Larsen og AL på Møllebakken. 2. juni dette år holdt man en stor fest i forbindelse med indvielsen af ateliererne (Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt 1917-06-16. Bogen "1917. En ny tid", Christian Kortegaard Madsen (red.), Johannes Larsen Museet 2017).
Mens villaen på Møllebakken bliver ombygget i september og oktober 1919, var AL syg af en byld i halsen og angina pectoris, og hun opholdt sig hos familie i Birkerød, hvor hendes drenge også gik på kostskole.
I foråret og forsommeren 1922 havde AL Den Spanske Syge (influenza) og led af nældefeber, og hun var indlagt på klinik. Herefter opholdt hun sig hos sin søster Christine i Birkerød. Muligvis var deres mor her samtidig, da hun også havde været syg.
Februar 1922 udstillede Christine Swane, Astrid Krohn og AL på Den Frie.
I de sidste måneder af 1924 opholdt AL sig på sanatoriet i Hareskov, for at komme sig efter nogle hjerteanfald.
Maj 1927 opholdt AL og Johannes Larsen sig på familiens gård, Båxhult, i Småland. 8. juni rejste Johannes Larsen til Island for at lave illustrationer til De Islandske Sagaer. AL blev syg og indlagt, mens Johannes Larsen var bortrejst. Han fik telegram om ALs sygdom 26. august (Tubals dagbog). AL døde af australsk sovesyge 31. august. Johannes Larsen nåede ikke hjem i tide, men fik meddelelsen om ALs død af deres søn på hjemrejsen. AL blev begravet på Kerteminde (Assistens) Kirkegård 9. september 1927. På hendes grav blev Ludvig Brandstrups buste af hende placeret på en granitsokkel.
ALs kunstneriske produktion er ikke omfattende. Hun arbejdede mest med pastelkridt og olie. Motiverne var ofte blomsteropstillinger samt scener fra haven og hjemmet.

Referencer

Erland Porsmose: Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever. Gyldendal 1999
Kirsten Work Rasmussen: Alhed Larsen. Johannes Larsen Museet 2000
Weilbach - dansk kunstnerleksikon. Munksgaard Rosinante, København, 1995.
Birgit Bjerre: Marie - uundværlig husholderske i to kunstnerhjem, Østfyns Museer 2012
1917. En ny tid, Christian Kortegaard Madsen (red.), Johannes Larsen Museet 2017.
Edvard Andersen: En sydfynsk skolevirksomhed. Vestfyns Avis jan. 1984. En næsten identisk artikel med titlen Skolen på Sollerup 1885-1915 findes i kopi i Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening. Det er uvist, hvor den har været trykt.
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Johanne Larsen til moderen, udateret brev forår 1898, BB 2069. Brevet findes på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, men ikke i databasen.
Tubals dagbøger, aug. 1927. Endnu ikke i KTDK, men findes i kopi (dansk oversættelse) på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Fakta

Alhed Maria Larsen, f. Warberg

B, Be, Besen, Bø

7.4 1872 - 31.8 1927

Husmor, Maler

Da