Menu

Personer

Andreas Larsen

Søn af malerne Alhed og Johannes Larsen. Han blev født i morforældrenes hus, Erikshaab.
AL tog mellemskoleeksamen fra Kerteminde Realskole 1915.
På anbefaling af kunstkritiker og politifuldmægtig Poul Uttenreitter og forfatteren Johannes V. Jensen blev Otto Gelsted i 1917 som 28årig ansat som huslærer for Alhed og Johannes Larsens to børn på Møllebakken. Uttenreitter var en ven af Gelsted, og han vidste, at Gelsted manglede fast indtægt på dette tidspunkt. Gelsted ankom til Kerteminde ca. 1. marts 1917, og Johan Larsen har siden fortalt om ankomsten, hvor Gelsted var meget beruset. De to drenge kunne ikke følge undervisning i Odense, da der pga. krigen var mangel på brændsel, så togene ikke kunne køre (samtale mellem Lysse Larsen og Erland Porsmose).
AL blev optaget i 1.G nysproglig linje pr. 1. jan 1918 på Birkerød Kostskole.
Studentereksamen nysproglig linje juni-juli 1920 med gennemsnit karakter g x (talværdi: 5,83).
Gift 1933 med Else Marie f. Overgaard Nielsen (1910-1984). Parret fik fire børn:
Ane (f. 1934). Gift med Bernard Talbot.
Jeppe Andreas (1935-1984). Gift med Else f. Christiansen (f. 1938).
Thora (1938-2017). Gift med Jørgen Cohn (d. ca. 2005).
Det fjerde barn døde i 1950 som spæd.

Efter folkeskoletiden gik AL på Birkerød Realskole sammen med sin bror, Johan. Johan blev student 1920, og AL blev det formodentlig i 1921.
AL ville have været maler som faderen og deltog sammen med Harald Leth i undervisningen på Harald Giersings malerskole, men opgav malerdrømmene. Var alvorligt syg i 1922 og gik derefter i lære som gartner. I 1924 var han således hos handelsgartner Lars Hedelund i Stige ved Odense.
AL fik i 25 års fødselsdagsgave i 1924 en motorcykel af forældrene.
Else Overgaard var forlovet med en klassekammerat, som var søn af en distriktsdyrlæge. Han brød forlovelsen, og Else var knust. Elses mor spurgte så AL, om Else kunne komme og hjælpe til i haven på Møllebakken for at blive adspredt. De to blev derefter kærester og i september 1933 gift (Johannes Larsen til Johan Larsen 1933-09-06).
AL blev alene og siden med sin familie boende sammen med sin far på Møllebakken livet ud. Han havde på et tidspunkt et tomatgartneri på Møllebakkens grund og fra 1939 et bryggeri. Bryggeriet blev udvidet kraftigt i 1946, men senere revet ned.
I sommeren 1947 var Else og AL nogle uger i England for at besøge bryggerier. De var på Guiness Bryggeriet i London og Bass's i Burton samt på et tredje bryggeri i Dundee. På turen nåede de tilsyneladende også at besøge Sven Havsteen-Mikkelsen med familie i Skotland. (Johannes Larsen til Johan Larsen 1947-08-01). De bestemte på et tidspunkt først i juli at forlænge rejsen nogle dage og fik refunderet deres returbilletter. Derefter viste det sig umuligt at få fly- eller færgebilletter, og de fik melding om, at de først kunne komme hjem 29. august (Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, 1947-07-12, BB2464).
I 1945 overdrog Johannes Larsen AL hovedejendommen på Møllebakken, Svanemøllen og gården Pedersminde, villaen i Strandgade 54 og Vilhelminevej 1 (Kalkbrænderigrunden).
AL døde af en nyresygdom, uræmi (1953-04-17, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB2501) på lazarettet i Lund, Sverige. Han var svagelig en stor del af livet.
Efter Johannes Larsens død i december 1961, måtte Else Overgaard, enke efter AL, sælge stort set alle ejendomme undtagen villaen på Møllebakken. Hun blev boende på Møllebakken til sin død i 1984.

Referencer

Om Else Overgaard: Interview ved Erland Porsmose med Grethe Jungstedt 8. maj 1992. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Birgit Bjerre: Johannes Larsen som ejendomsbesidder. Cartha, årsskrift for Kertemindeegnens Museer s. 40ff
Erland Porsmose: Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever. Gyldendal 1999
Samtale mellem Lysse Larsen og Erland Porsmose, Båxhult, Sverige, 26. nov. 1985. Kerteminde Egns- og Byhistorske Arkiv.
Eksamensprotokol, Birkerød Kostskole 1920. Rigsarkivet

Fakta

Puf, Gajten, Gajen, Ba, Baba, Gaun, Bamanden, lille Goyemand, den Gamle, Gamle

12.5 1899 - 27.5 1953

Brygger, Gartner

Da