Menu

Personer

Jeppe Andreas Larsen, storkøbmand

Johannes Larsens far. IAL blev født i Dalum, Hjallelse By ved Odense som søn af Ane Marie f. Christiansdatter (1805-1889) og Lars Jeppesen (1792-1880).
IAL blev 11. aug. 1865 gift med Vilhelmine Christine (f. Bless) d. 11.8 1865. Parret fik otte børn, hvoraf de seks blev voksne.
Hans Christian Larsen (14. marts 1866 - 16. marts 1866)
Christian Bless Larsen (18. dec. 1866 - 1. januar 1867)
Johannes Larsen (27. dec. 1867 - 20. dec. 1961)
Georg Larsen (10. maj 1870 - 25. april 1924)
Marie Larsen (5. juni 1872 - 4. juli 1954)
Vilhelm Larsen (14. juli 1874 - 10. dec. 1949)
Christine Larsen (29. maj 1876 - 16. august 1960)
Adolph Larsen (26. sept. 1878 - 1970)

IAL kom sidst i 1840erne i købmandslære hos K.A. Krarup i Kerteminde. I 1850 blev han ansat hos købmand Poul Jacobsen Storm, Langegade 50, Kerteminde. Denne døde 1858.

I 1861 købte IAL ejendommen Langegade 81. Han solgte den igen i 1864 og fik skøde på ejendommen Langegade 50, hvor han tidligere havde stået i lære. Fra 1865 boede IAL og hans hustru, Vilhelmine, på denne adresse, hvorfra de også drev købmandsbutik og skænkestue. Enkefru Storm var i mange år husbestyrerinde for dem. Familien Larsen var medlemmer af valgmenighedskirken i Kerteminde.
1869 købte IAL barndomshjemmet i Hjallese af sine forældre.
Fra september 1871 var IAL med i et partsrederi sammen med købmand J. Causlund, købmand Th. Delcomyn, pastor Hagen (valgmenighedskirken) og skibsfører H.B. Larsen. Rederiets første investering var fragtskibet ”Rigmor”.

I april 1872 erhvervede IAL Langegade 48, kaldet ”Bagergården”, og et par uger senere ”Broløkkemagasinet”, som anvendtes til kornlager.
Fra 1874 var IAL jord- og ejendomsbesidder i Sverige, idet han af familien Trotzig købte skovgården Båxhult, Langaryd Sogn, Småland. Hovedbygningen af træ blev opført omkring år 1800 (Mentze s. 257, note 5D). Under gården hørte fem torper: Carlslund, Bommen, Fällan, Skogsdal og Sjöbo. Få år senere erhvervede IAL nabogårdene Store Höljeryd med tilhørende savværk, Lille Höljeryd og Kungsveka. I samme forbindelse købte han skovområder af lokale ejere og igangsatte omfattende skovdrift.
I tiden herefter opbyggede IAL et skibsværft på Feden (Kertemindes sydlige del) på lejet grund.
1878 blev baghuset til Bagergården ombygget til kornmagasin.
IALs far døde i 1880, og barndomshjemmet i Hjallese blev to år efter solgt. IALs mor flyttede til Langegade 48 i Kerteminde, hvor hun boede hos IALs ugifte søster Maren Cathrine.
Fra 1883 var IAL både ene- og partsreder for syv skibe.
I 1883 blev den oprindelige bygning, Langegade 50, nedrevet, og købmandsparret fik på grunden opført en toetagers ejendom med bolig på førstesalen, butik- og kontorlokaler i stueetagen samt stald- og lagerkapacitet over gården. Under en del af ombygningsarbejdet opholdt Larsen-familien sig på ejendommen Höljeryd i Småland.
1885 opførte IAL et kalk- og koksværk på Feden i Kerteminde. Der var tilhørende arbejderboliger nær virksomheden.
November 1885 gik handels- og kreditvirksomheden Mohr & Kjær fallit. Dette svækkede på lang sigt IALs firma økonomisk (de nærmere omstændigheder er ikke af Østfyns Museer blevet undersøgt til bunds).

Johan Heilmann, som var ejer af Svanemøllen i Kerteminde gik 1885 konkurs. På tvangsauktion købte IAL både møllen, et stykke landbrugsjord omkring Møllebakken og gården Lille Kærbyhus, som oprindelig var opført til godsforvalter Højerup på godset Hverringe (Mentze s. 27). I 1890 fik IAL opført Store Kærbyhus, Kristine Rudesvej 29, Kerteminde. Samme år holdt han og Vilhelmine sølvbryllup på Store Höljeryd i Sverige.
I 1891 var IAL som reder på sit højeste, idet han var ene- og partsejer af 11 ud af Kertemindes 16 fragtskibe på sammenlagt 923½ Rt. Der var tale om briggen Azela, skonnertbriggen Maria, skonnerten Hygæa, skonnertbriggen Rigmor, skonnerten Kjerteminde, skonnerten Samson, 4/5 af skonnerten Addy (den sidste femtedel var ejet af skibsfører Hans Rasmussen), skonnerten Familiens Haab, kuffen Wilhelm, skonnerten Adolph og skonnerten Rhea.
Broløkkemagasinet blev i 1893 solgt.
1897 købte IAL tilstødende jordområder til Kærbyhus og udvidede herved bedriften. Ca. 1. november samme år bortforpagtede IAL Lille Höljeryd i Sverige med tilhørende jorder. Inventaret blev flyttet til ejendommen Båxhult, hvor Larsen-familien fremover opholdt sig under besøgene i Sverige. Båxhults jorde blev forpagtet til en person, som i diverse breve bliver kaldt "Christines Fästman".
Februar 1898 solgte IAL skibene Azela og Addy (Vilhelmine Larsen til Christine Swane 1898-02-20). Samme måned solgte IAL og Vilhelmine en bygning kaldet asylet, og hele salgssummen gik til deres gæld. Parret fik et beløb ind, da den nybyggede jernbane skulle skære igennem deres marker ved Svanemøllen, og der blev eksproprieret (Vilhelmine Larsen til Christine Swane 1898-02-20). Samme måned - februar 1898 - solgte parret "Meyers hus". (Vilhelmine Larsen til Christine Swane 1898-02-27). Der er formodentlig tale om det hus på Feden i Kerteminde, hvori Sophie og Sophus Meyer boede til leje. Sophie Meyer var en søster til Vilhelmine Larsen.
I maj 1898 byttede IAL en ejendom i Albanigade, Odense, væk for en ejendom i Korsør med seks lejligheder. Alle lejlighederne i Korsør var udlejet og indbragte huslejer fra 200 til 500 kr. årligt (fremgår af brev fra Johannes til Alhed Larsen maj 1898).
Sidst på året 1899 bortforpagte Larsen-familien købmandsgården, Langegade 50, til grosserer Victor Bøttern, Nyborg. Detailforretning og skænkestue blev herefter drevet af Larsen-parrets søn Georg Larsen. IAL solgte samme år landbrugsjord ved Hindsholmvej, Kerteminde, og parceller på Feden.
Avlsbygningen på Kærbyhus blev ombygget til bolig og fik af familien navnet Lille Kærbyhus. Alhed og Johannes Larsen flyttede ind i bygningen november 1900, men IAL og Vilhelmine kom til at bo i stuehuset, kaldet Store Kærbyhus. Købmandsgårdens nye ejer, Victor Bøttern og hans familie flyttede ind i Langegade 50.
November solgte IAL den udlejningsejendom i Korsør, som han i 1898 havde købt. Der var muligvis tale om en tvangsauktion. (Sagen fremgår af brev fra Johannes til Alhed Larsen 6. november 1900).
1902 måtte Johannes Larsen låne sine forældre 10.000 kr., som han netop havde fået ind på salg af malerier, og han måtte kautionere for deres lån.
IAL solgte 1905 alle de svenske ejendomme med den klausul, at de kunne købes tilbage. Johannes Larsen købte sammen med svogeren Ludvig Brandstrup stuehuset Båxhult uden skovarealerne.
Foråret 1909 blev IAL indlagt på sygehuset i Albanigade i Odense. Han blev opereret - for hvad vides ikke - og havde efterfølgende svært ved at komme til kræfter. Johannes Larsen malede billedet ”I.A. Larsen i sengen” af sin syge far, og det vakte en del skandale, da det blev udstillet. Et satirisk blad skrev blandt andet: "Når Johannes Larsen ikke har andre dyr at male, maler han sin familie".
31. maj 1910 døde IAL i Store Kærbyhus. 3. august samme år solgte Vilhelmine Lille Kærbyhus samt en del landbrugsjord til sønnen Adolph Larsen. Måneden efter, 16. september, døde hun.

Referencer

Erik Ingemann Sørensen: En købmandsreder i Kerteminde. I: Cartha, Årsskrift for Kertemindeegnens Museer 2003-2004. S. 5-22
Erland Porsmose: Johannes Larsen. Kunstner, menneske og naturoplever. Gyldendal 1999
Cartha. Årsskrift for Kertemindeegnens Museer 1997/98 s. 40 ff og Cartha 2003/2004 s. 5ff
Jes Gynther Sørensen: Slægtsforskning over I.A. Larsens familie. Upubliceret materiale, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Birgit Bjerre: Johannes Larsen som ejendomsbesidder. Cartha, årsskrift for Kertemindeegnens Museer 1997/1998 s. 40 ff
Diverse breve
Kurt Risskov Sørensen: Feden, Baronløkken og Drejet. Østfyns Museer 2018
Ernst Mentze: Johannes Larsen. Kunstnerens Erindringer med biografiske Oplysninger, Noter og Kommentarer. Berlingske Forlag 1955

Fakta

Jeppe Andreas Larsen

I.A. Larsen

12.12 1834 - 31.5 1910

Landbruger, skovejer, skibsreder, Købmand

Da