Menu

Personer

Jeppe Andreas Larsen

Johannes Larsens far. Gift med Vilhelmine Christine (f. Bless) d. 11.8 1865. Parret fik otte børn, hvoraf de seks blev voksne.
I.A. Larsen var søn af Ane Marie f. Christiansdatter (1805-1889) og Lars Jeppesen (1792-1880).
Børn:
Hans Christian Larsen (14. marts 1866 - 16. marts 1866)
Christian Bless Larsen (18. dec. 1866 - 1. januar 1867)
Johannes Larsen (27. dec. 1867 - 20. dec. 1961)
Georg Larsen (10. maj 1870 - 25. april 1924)
Marie Larsen (5. juni 1872 - 4. juli 1954)
Vilhelm Larsen (14. juli 1874 - 10. dec. 1949)
Christine Larsen (29. maj 1876 - 16. august 1960)
Adolph Larsen (26. sept. 1878 - 1970)

IAL stod i købmandslære i Kerteminde. Inden han var 30 år, havde han overtaget forretningen og købmandsgården. Da bedriften var på det højeste, bestod den af købmandsgård med detail- og engroshandel, skibe, et skibsværft, et kalkværk, en mølle, landbrug og fire skovgårde i Småland, Sverige med tilhørende torper og savværk.

I. A. Larsen blev født 12.12 1834 i Dalum, Hjallese By ved Odense.
Sidst i 1840’erne kom han i købmandslære hos K.A. Krarup, Kerteminde
Ca. 1850 ansat hos købmand Poul Jacobsen Storm, Langegade 50, Kerteminde
1858 Købmand Poul Jacobsen Storm dør
1861 Køber Langegade 81
1864 Sælger Langegade 81. Får skøde på ejendommen Langegade 50
11.8 1865 gift med Vilhelmine Bless, datter af hattemager. De bor Langegade 50. Enkefru Storm er husbestyrinde.
27.12 1867 Johannes Larsen født (inden da havde parret fået to børn, der døde som spæde)
1869 køber barndomshjemmet i Hjallese til sine forældre.
10.5 1870 Georg Larsen født
September 1871 med i partsrederi sammen med: købmand J. Causlund, købmand Th. Delcomyn, pastor Hagen (valgmenigheden), skibsfører H.B. Larsen. Køb af skibet ”Rigmor”.

April 1872 køber Langegade 48 ”Bagergården” og et par uger senere ”Broløkkemagasinet” (korn)
5.6 1872 Marie Larsen født
1874 køber gården Båxhult, Langaryd Sogn, Småland. Herunder hører 5 torper: Carlslund, Bommen, Fällan, Skogsdal og Sjöbo. Køber få år senere nabogårdene Store Höljeryd (med savværk) og Lille Höljeryd og Kungsveka. Opkøber skov af bønderne.
Stor ombygning af Bagergården i Kerteminde, stuehuset.
Skibsværft på Feden, Kerteminde på lejet grund
14.7 1874 Wilhelm Larsen født
29.5 1876 Christine Larsen født (senere gift Swane)
1878 Ombygning af baghuset i Bagergården til kornmagasin
26.9 1878 Adolph Larsen født
1880 I.A.Larsens far dør
1882 Sælger barndomshjemmet i Hjallese, I.A.s mor flytter til Langegade 48 i Kerteminde, hvor hun bor hos I.A.s ugifte søster Maren Cathrine.
Valgt ind i Byrådet

1883 Ene- og partsreder for 7 skibe
Ombygning af købmandsgården Langegade 50, Kerteminde
Opkøb af nabogårde til Båxhult i Småland, samt byggeri af nyt stuehus
1885 Opfører kalk- og koksværk på Feden, Kerteminde
November 1885 går Firma Mohr & Kjær fallit (handelsvirksomhed og kreditforening). Det svækker I.A. Larsen.
1886 Forsøger at sælge lille landsted ved Risinge

1888 Johan Heilmann, ejer af Svanemøllen, går konkurs. På tvangsauktion køber I.A. stort jordstykke på Møllebakken samt møllen og Lille Kærbyhus. (Havde tidligere anskaffet sig parceller omkring Møllebakken).
1890 Opfører gården Store Kærbyhus, Kristine Rudesvej 29, Kerteminde. Holder sølvbryllup i august på Store Höljeryd i Sverige.
1891 Største sejlskibsflåde som ene- og partsejer. 11 ud af byens 16 skibe i alt 923½ Rt.
1893 Sælger Broløkkemagasinet i Kerteminde
1897 Køber tilstødende jordområder til Kærbyhus. Ca. 1. nov. forpagtede I.A. Larsen Lille Höljeryd i Sverige med tilhørende jorder bort. Møblerne blev flyttet til ejendommen Båxhult. Båxhults jorde blev borttforpagtet til "Christines Fästman".
1898, feb. I.A. Larsen solgte skibene Azela og Addy (Vilhelmine Larsen til Christine Swane 1898-02-20).
1898, februar: Vilhelmine og I.A. Larsen solgte Asylet, og hele salgssummen gik til deres gæld. Parret fik desuden et beløb ind, da jernbanen skulle skære igennem deres marker ved Svanemøllen, og der blev eksproprieret (Vilhelmine Larsen til Christine Swane 1898-02-20).
1898, februar. I.A. Larsen solgte "Meyers hus". Der er formodentlig tale om det hus på Feden i Kerteminde, hvor Sophie og Sophus Meyer boede til leje. (Vilhelmine Larsen til Christine Swane 1898-02-27).
1898, maj. I.A. Larsen byttede en ejendom i Albanigade, Odense, væk for en ejendom i Korsør med seks lejligheder. Alle lejlighederne i Korsør var udlejet og gav huslejer fra 200 til 500 kr. årligt (fremgår af brev fra Johannes til Alhed Larsen maj 1898).
1899 sidst på året bortforpagtes købmandsgården til grosserer Victor Bøttern, Nyborg. Detailforretning og skænkestue drives af søn Georg Larsen. Solgte jord ved Hindsholmvej og parceller på Feden.
1900 DFDS overtog transport af landbrugsvarer til England.
Avlsbygning på Kærbyhus blev ombygget til Lille Kærbyhus, og Alhed og Johannes Larsen flyttede ind i bygningen november 1900.
Oktober flyttede I.A. og Vilhelmine Larsen til Store Kærbyhus.
November solgte I.A. Larsen den ejendom i Korsør, som han i 1898 havde købt. Der var muligvis tale om en tvangsauktion. (Sagen fremgår af brev fra Johannes til Alhed Larsen 6. november 1900).
Victor Bøttern med familie flyttede ind i Købmandsgården.
1902 Lån af Johannes Larsen på 10.000 kr. + Johannes Larsen kautionerer for lån.
1905 Sælger alle svenske ejendomme med den klausul, at de kan købes tilbage. Johannes Larsen køber sammen med svogeren Ludvig Brandstrup ejendommen Båxhult uden skovarealerne.
1909 I foråret er I.A.Larsen indlagt på sygehuset i Albanigade i Odense. Han bliver opereret og er længe om at komme til kræfter.

Johannes Larsen maler billedet ”I.A. Larsen i sengen” af sin syge far.
1910 31. maj dør I.A. Larsen i Store Kærbyhus.
3. august sælger Vilhelmine ”Lille Kærbyhus” samt nogle marker til sønnen Adolph Larsen.
Vilhelmine dør 16.9 på Kærbyhus.

I.A. Larsen ejede i 1891 11 af Kertemindes i alt 16 større skibe:
Briggen Azela, skonnertbriggen Maria, skonnerten Hygæa, skonnertbriggen Rigmor, skonnerten Kjerteminde, skonnerten Samson, 4/5 af skonnerten Addy (den sidste femtedel var ejet af skibsfører Hans Rasmussen), skonnerten Familiens Haab, kuffen Wilhelm, skonnerten Adolph og skonnerten Rhea.

Familien Larsen var medlemmer af valgmenighedskirken i Kerteminde. Kirken hed Emmaus.

Referencer

Erik Ingemann Sørensen: En købmandsreder i Kerteminde. I: Cartha, Årsskrift for Kertemindeegnens Museer 2003-2004. S. 5-22
Erland Porsmose: Johannes Larsen. Kunstner, menneske og naturoplever. Gyldendal 1999
Cartha. Årsskrift for Kertemindeegnens Museer 1997/98 s. 40 ff og Cartha 2003/2004 s. 5ff
Jes Gynther Sørensen: Slægtsforskning over I.A. Larsens familie. Upubliceret materiale, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Birgit Bjerre: Johannes Larsen som ejendomsbesidder. Cartha, årsskrift for Kertemindeegnens Museer 1997/1998 s. 40 ff
Diverse breve
Kurt Risskov Sørensen: Feden, Baronløkken og Drejet. Østfyns Museer 2018

Fakta

I.A. Larsen

12.12 1834 - 31.5 1910

skovejer, skibsreder, Købmand

Da