Menu

Personer

Johan Larsen

Den yngste af malerne Alhed og Johannes Larsens to sønner.
På anbefaling af kunstkritiker og politifuldmægtig Poul Uttenreitter og forfatteren Johannes V. Jensen blev Otto Gelsted i 1917 som 28årig ansat som huslærer for Alhed og Johannes Larsens to børn på Møllebakken. Uttenreitter var en ven af Gelsted, og han vidste, at Gelsted manglede fast indtægt på dette tidspunkt. Gelsted ankom til Kerteminde ca. 1. marts 1917, og Lysse, har siden fortalt om ankomsten, hvor Gelsted var meget beruset. De to drenge kunne ikke følge undervisning i Odense, da der pga. krigen var mangel på brændsel, så togene ikke kunne køre.
JL gik efter skoletiden i Kerteminde på kostskole i Birkerød sammen med sin bror, og herfra blev han i 1920 sproglig student. I tiden derefter var han landvæsenselev på flere gårde på Sjælland og Fyn, og derefter tog han uddannelsen som forstkandidat fra Landbohøjskolen. I brev fra Johannes Larsen til Alhed Larsen dateret 3-7-1924 spørger han, hvornår Lysse er færdig på Brockdorff - en Hovedgård nord for Kerteminde. Det formodes, at der refereres til et praktikophold i forbindelse med uddannelsen.
I 1927 boede JL en tid på Willemoesgade, København.
I 1928 var JL værnepligtig ved Flakfortet uden for København.
23. februar 1929 blev JL gift med Elena Italia f. Hansen (1.7. 1899 - 11.1 1988), som var datter af maleren Peter Hansen og Elise (f. Schouby). Elena blev kaldt Bimse. Samme år flyttede parret til gården Båxhult i Småland, Sverige. Denne var ejet af Johannes Larsen, men parret overtog driften.
Parret fik fire børn: Andreas Peter (f. 27.5. 1929) gift med Margaretha (f. 1926)
Jens Syrak (f. 13.11 1935) gift med Tove. Skilt og siden gift med Johanne Eli.
Alhed Maria (f. 28. 11. 1938). Kaldenavn: Søster. Gift med Mattias Møhl Madsen.
Johannes (f. 24. 9.1940). Kaldenavn: Jonas. Gift med Maja. Ægteskabet opløst.
JL specialiserede sig i fremavl af højtydende malkekvæg og blev kendt for sin viden på dette område. Landbrugsdrift på den magre og stenede smålandske jord var imidlertid ikke rentabel, så i stedet koncentrerede JL sig om skovbrug, da træ især under 2. verdenskrig steg i værdi. I 1950erne havde man kalkunfarm på Båxhult med op til 800 kalkuner, og man forpagtede samtidig jorden på nabogården Höljeryd og holdt dér 100 får.
JL blev i 1941 svensk statsborger. Han ønskede at overtage gården, og Johannes Larsen var villig til at afstå den, men blev af sin svoger (Alhed Larsens bror) overretssagfører Frederik Andreas Warberg gjort opmærksom på, at det ikke var lovligt at gøre forskel på de to sønner økonomisk set. Broderen, Andreas Larsen, overtog imidlertid de fleste af Larsen-familiens ejendomme i Kerteminde med tinglysning januar 1945. Det er ikke undersøgt til bunds, hvordan overdragelsen fandt sted. Ifølge JLs søn, Jens Syrak Larsen, overtog JL Båxhult i begyndelsen af 1940erne.
Ved JL og Elena Larsens død blev deres yngste søn, Johannes (Jonas), overdraget Båxhult.

Jl var meget interesseret i jernalderens og vikingetidens byggeri. Han mente, at Nationalmuseets rekonstruktion af langhuset i Trelleborg var forkert og skrev to artikler i Oldskriftselskabets Årbøger (1957 og 1972) om emnet.
JL var dygtig til at arbejde med træ, og han byggede flere af Båxhults udhuse uden hjælp, ligesom han udførte meget af arbejdet selv, da Båxhults hovedbygning blev genopført efter at være brændt ned til grunden i 1963.

Referencer

Birgit Bjerre: Johannes Larsen som ejendomsbesidder. Cartha, årsskrift for Kertemindeegnens Museer 1997/1998 s. 40ff
Oplysninger fra JLs søn, Jens Syrak Larsen, januar 2018.
Samtale mellem Lysse Larsen og Erland Porsmose, Båxhult, Småland, 26. november 1985. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Fakta

Johan Christoffer Larsen

Lysse, Lax, Lyse, Den Lyse, Den lille fede (som nyfødt), Lille Bip, Tykke, Dax (omkring 1918, af Alhed), Lysmanden, Godsejeren (begge o. 1924, Alhed), Ly

27/2 1901 - 15/8 1991

Agronom, skovejer

Sv, Da