Menu

Personer

Johannes Larsen

Søn af købmand, skibsreder I.A. Larsen og dennes hustru Vilhelmine, f. Bless. JL var deres ældste, overlevende barn. Efter JL fødtes Georg, Vilhelm, Adolph og søstrene Marie og Christine. Sidstnævnte blev gift Swane.
De første skoleår blev Johannes Larsen undervist i hjemmet i Kerteminde af bl.a. af pastor Gunnerus, som var nordmand. Herefter blev der ansat en huslærer i et års tid og så begyndte JL og hans bror, Georg, i Kerteminde Realskole.
I februar 1884 rejste JL til København, hvor han tog prælimenæreksamen den følgende sommer.
Han boede på pensionat hos Frøken Bendal i Reventlowsgade indtil 1890.
Efter eksamen fik JL undervisning i perspektivtegning hos arkitekt Chr. Klingsey. JL var fra flere sider blevet frarådet at gå på Akademiet. I oktober 1884 begyndte JL at modtage undervisning hos maleren Frans Schwartz, som ledede en forberedsesskole til "Kunstnernes Studieskole". Ved årsskiftet 1884/85 overtog Kr. Zahrtmann forberedelsesskolen. Han ændrede skolen til en modelskole med en form for mesterlære. JL gik her de følgende 5 vintre.
I juni 1890 blev JL indkaldt til militærtjeneste på Wildersgades Kaserne. Han blev senere overflyttet til Nyborg som sygepasser, hvor han opholdt sig til marts 1891.
1891: Debut på Charlottenborgs Forårsudstilling.
JL flyttede atter til København. Boede skiftende steder sammen med kunstnerkolleger. Malede bl.a i Zoologisk Have og var i perioder på Zahrtmanns skole.
Larsen deltog 1894 i Den Frie Udstilling og havde 1897 sin første separatudstilling i Kunstforeningen, Gammel Strand.
Johannes Larsen blev gift med Alhed f. Warberg 14. juni 1898 i Hillerslev Kirke.
Ca. 28. oktober 1898 tog parret på bryllupsrejse til Italien. De rejste fra Firenze og begav sig hjem 14. dec.
Parret fik to børn:
Andreas (Puf) født 12. maj 1899.
Johan Christopher født 27. februar 1901
Den første tid efter ægteskabets indgåelse boede parret i en lejlighed (arbejderbolig) på Feden i Kerteminde (nu Vilhelminevej 1) ejet af Johannes Larsens forældre. 18. oktober 1900 flyttede de ind på Lille Kærbyhus i Kerteminde, som ligeledes var ejet af JLs forældre. Der var tale om en lade til gården Store Kærbyhus, som I.A. Larsen fik opført i 1890. Laden blev i forbindelse med Alhed og Johannes Larsens indflytning ombygget til bolig.

1899: Johannes Larsen var medhjælper for Joakim Skovgaard i forbindelse med dennes udsmykning af Viborg Domkirke. Larsen lærte ved denne lejlighed at freskoteknikken
Fra 1901 og frem havde Larsen adskillige udstillinger hos Winkel & Magnussen, København
Johannes Larsen lærte 1902 at lave xylografi og træsnit af xylograf F. Hendriksen. Samme år lærte han raderingsteknikken af Peter Tom-Petersen.

Sommeren 1902 flyttede parret med deres to sønner ind i deres nybyggede villa på Møllebakken i Kerteminde. Johannes Larsen havde købt grunden, hvorpå villaen lå, af sin far for 800 kr. Samme år optog Johannes Larsen et lån på 9.500 kr i villaen for at låne sin far 10.000 kr.
Juni 1904 var JL i Sverige med vennen Muus fra gården Kejrup nær Kerteminde. Derefter i København for at male bl.a. påfugle i Zoo.
1905 købte Johannes Larsen sammen med Alhed Larsens morbror, billedhuggeren Ludvig Brandstrup, skovgården Båxhult i Småland, Sverige, af Johannes Larsens far.
Maj 1907 rejste Alhed, JL og børnene til USA for at besøge Alheds søstre med familier. I Boston besøgte de bla. Alheds søster Christina og manden William Mackie. Johannes Larsen fik store naturoplevelser på rejsen mellem New York og Boston - se dagbog fra august til december 1907. Johannes Larsen tog fra Boston til New York, hvor han udstillede i tidsskriftet Danskamerikanerens kontorlokaler.
Forfatteren Johannes V. Jensen og Johannes Larsen lærte hinanden at kende 1907 under den såkaldte Bondemalerstrid (en avisfejde mellem en række symbolistiske malere og Fynbomalerne). Efterfølgende samarbejde Larsen og Jensen talrige gange om diverse udgivelser.

Efter at Johannes Larsens mor, Vilhelmine Larsen, døde i 1910, vedgik Johannes Larsen i januar 1911 på sine søskendes vegne arv og gæld. Det gav økonomiske problemer, men disse mildnedes af, at Mads Rasmussen i 1910-1916 i forbindelse med etableringen af Faaborg Museum købte billeder for over 29.000 kr. af Johannes Larsen.
1912 byggede parret badeværelse i villaen på Møllebakken. I september samme år var de på en rejse til Wiesbaden og Köln.
1913 opførte man ny bolig til mølleren ved Svanemøllen, som Larsen-familien ejede og drev.
Johannes Larsen blev i 1913 af godsejer Muus, Kejrup ved Kerteminde inviteret til en jagttur ved Filsø, Vestjylland. De følgende mange år besøgte han dette område for at tegne og male naturen og fuglene.
Larsen illustrerede på bestilling af Danmarks Radeerforening St. St. Blichers Trækfuglene med træsnit. Bogen udkom i 1914.
Han deltog i 1914 i Den Baltiske Udstilling i Malmö.
1914 købte Larsen-familien en grund i Strandgade, Kerteminde, hvorpå de lod opføre et hus til Alhed Larsens mor, Laura Warberg. Carl Petersen, som også tegnede Faaborg Museum, var arkitekt.
1917 opførte Alhed og JL atelierbygning med tilhørende vinterhave samt en gæstefløj på Møllebakken. 2. juni dette år holdt man en stor fest i forbindelse med indvielsen af ateliererne (Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt 1917-06-16. Bogen "1917. En ny tid", Christian Kortegaard Madsen (red.), Johannes Larsen Museet 2017).
I august 1918 købte Larsen-parret Kirkemøllen med tilhørende bolig. Begge lå lige nedenfor deres villa. Sælgeren var møller Hans Chr. Laurits Hansen, som boede på gården Pedersminde overfor Larsen-parret.
1920 solgte Larsen-familien først Bagergården, Langegade 48, og derefter købmandsgården, Langegade 50, Kerteminde til Victor Bøttern (se denne). Ved samme lejlighed overtog Larsen-parret ved et mageskifte en strimmel jord ved Nordstranden fra Bøttern. Her byggede de badehus samt bådebro til deres sønners både. Bøttern overtog til gengæld en jordlod bag Bagergården, Langegade 48.
1921-1924 besøgte maleren og forfatteren Achton Friis og Johannes Larsen med skibet Rylen en lang række danske øer. De tegnede, skrev og fotograferede alle steder og resultatet blev bogværkerne De Danskes Øer 1926-1928, De Jyders Land 1932-1934 og Danmarks Store Øer 1936-1937.
Januar 1921 solgte Larsen-parret Kirkemøllehuset til Alhed søster, Ellen Sawyer, som allerede havde boet i huset et par år. Larsen beholdt Kirkemøllen, men rev den samme år delvist ned for at skaffe byggematerialer til reparation af Svanemøllen.
Johannes Larsen 1924 lavede på bestilling et billede af flyvende storke til ophængning i loftet i Kongens Håndbibliotek, Christiansborg.
1925 købte Johannes Larsen Ludvig Brandstrup ud af skovejendommen Båxhult i Sverige.
Hele sommeren 1925 deltog Johannes Larsen i en fugleekspedition til Grønland tilrettelagt af vekselerer og ornitolog Eiler Lehn Schiøler. I årene efter udkom bøgerne Danmarks Fugle I-III med illustrationer af blandt andre Johannes Larsen.
1927 var Johannes Larsen på Island for at lave illustrationer til en bogudgave af De Islandske Sagaer. Mens han var der, døde Alhed. Johannes Larsen giftede sig aldrig igen.
1930 tog Johannes Larsen igen til Island for at færdiggøre arbejdet med illustrationerne, og De Islandske Sagaer udkom samme år.
1935-1936 Johannes Larsen lavede store freskoudsmykninger i festsalen på Odense Rådhus.
I marts 1937 fik JL kørekort (JL til Johan Larsen 1937-03-18).
1940: JL købte huset Pedersminde, som ligger for foden af Møllebakken, af Nørregaard, som var blevet tildelt et "Statshus" (formodentlig statshusmandsbrug). Tidligere boede malermester Møller i Pedersminde. (JL til Johan og Elena Larsen 1940-12-21).
Larsen tildeltes Thorvaldsen Medaillen 1941.
1937-1961 var kunstneren formand for Kerteminde Museums bestyrelse. Han kørte rundt på landet og indsamlede genstande (JL til Johan Larsen 1937-03-18 og flere andre breve).
I januar 1941 var JL indlagt på Radiumstationen, Strandboulevard 49, Kbh. Ø, hvor han fik røntgenbehandlinger i sin hals. (JL til Johan Larsen 1941-01-27, brev i privateje, i KTDK).
Johannes Larsens erindringsbog Jeg kan huske udkom 1950.
I 1960 blev Johannes Larsen udnævnt til æresmedlem af Danmarks Naturfredningsforening samt formand for Naturfonden til Beskyttelse af Danske Naturværdier.
Johannes Larsen døde 20. december 1961 i sit hjem i Kerteminde efter kun at have følt sig sløj ganske kort tid.

Referencer

Birgit Bjerre: Johannes Larsen som ejendomsbesidder. Cartha, årsskrift for Kertemindeegnens Museer 1997/1998 s. 40ff
Erland Porsmose: Johannes Larsen. Menneske, kunstner og naturoplever. Gyldendal 1999
Historiske Huse i Kerteminde. Kerteminde Museum 1989 , s. 197
Udateret brev fra Alhed Larsen til Andreas Larsen (1920, om ejendomshandler med Victor Bøttern).
1917. En ny tid, Christian Kortegaard Madsen (red.), Johannes Larsen Museet 2017).

Fakta

Las, Ladersen (af Alheds far), Larsi, Lavsi, Frajsermand (de tre sidste er Alhed Larsens kælenavne til ham), Maleren

27/12 1867 - 20/12 1961

Maler

Da