Menu

Personer

Marie Larsen

Alhed og Johannes Larsens søn, Puf, kaldte M for Ia. De fleste andre brugte navnene Rie og Mareje.
Johannes Larsens yngre søster. Ugift.
Fulgte et vævekursus på Mosegården i Dalby som 18årig.
Marts 1897 var ML til samtale hos billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen om en plads i huset. Var kun på dette sted i få måneder.
1. nov. 1897 ansat på Nedergard hos hr. og fru Lorentzen. Gården lå ca. 10 km syd for Kolding. M.P. Lorentzen var løjtnant og havde købt gården tre år tidligere. Parret havde en datter, Ingeborg (og muligvis flere børn). Herregårdsgartner Laurentius Allerup (kaldet Laus) på Lundsgaard ved Kerteminde var bror til fru Lorenzen.
De følgende ca. 10 år boede ML hos forældrene i Kærbyhus.
Fra 1912 husbestyrerinde/i huset hos Carl Andresen, som var forvalter på gården Göingeholm i Skåne og 23 år, da ML blev ansat hos ham. Gården lå/ligger nær Sösdala ca. 15 km nord for Hörby. Nærmeste station var Tjörnarp.
CA var søn af storkøbmand Emil Andresen fra Kerteminde. Marie var kommet i deres hjem og havde spillet firehændig klaver med CAs søster Ella.
Maries og CAs forhold udviklede sig, og familien har fortalt, at CA havde sagt, at hvis Marie blev gravid, ville de gifte sig. Det skete ikke.
Søsteren Christine Swane (f. Larsen) besøgte i 1913 Marie på Göingeholm, og hun udstillede siden værker fra gården/egnen i Arnbaks Kunsthandel i København.
Johannes og Alhed Larsen besøgte Marie på gården i Sverige i 1915. Fra Johannes Larsens ophold kendes akvarellen "Tårnfalk på en rød trævæg" (18/8 1915) og maleriet "Göingeholm" (1915).
Marie Larsen rejste fra Sverige og hjem til Kerteminde ca. 1917.
Sommeren 1918 var Marie i huset hos grafikeren Jakob Valdemar Meyer.
I 1919 vides det ikke, hvor Marie boede, eller hvad hun foretog sig.
Januar 1920 tog ML til skovridergården Rørdam på Vestfyn, for i nogle måneder at hjælpe broderen Vilhelm Larsen (Klaks) og hans familie, mens hans kone, Gudrun, var på hospitalet.
Herefter forsøgte ML sig en tid som hønseavler med bopæl i Lille Kærbyhus, Kerteminde. Efteråret 1921 opgav hun dette projekt og flyttede ind hos Alhed og Johannes Larsen på Møllebakken. Her begyndte Alhed og ML igen at drive hønsehold, og Puf Larsen byggede en lille hytte uden køkken eller toilet, som ML kunne bo i.
I 1926 flyttede ML til København for at holde hus for kusinen Margrethe Eckardt, som boede og arbejdede på Rosenvængets Allé 28 på Statens Institut for Talelidende. De to kusiner tog sammen en tur til Tyskland i august dette år - MLs eneste rejse sydpå.
1927-1935 var ML var husbestyrerinde for søsteren Christine Swane. De to søstre boede sammen frem til Maries død.

Referencer

Birgit Bjerre: Marie - uundværlig husholderske i to kunstnerhjem. Østfyns Museer 2012
Alhed Larsens breve til sønnerne 6. juni 1918 og 23. oktober 1921.

Fakta

Rie, Mareje, Ia

5. juni 1872 - 4. juli 1954

Husbestyrerinde

Da