Menu

Personer

Marie Larsen

Datter af Vilhelmine og Jeppe Andreas Larsen. Johannes Larsens yngre søster. Ugift.
Alhed og Johannes Larsens søn, Puf, kaldte ML for Ia. De fleste andre brugte navnene Rie og Mareje.
Fulgte et vævekursus på Mosegården i Dalby som 18årig.
Marts 1897 var ML til samtale hos billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen om en plads i huset. Var kun på dette sted i få måneder.
1. nov. 1897 blev hun ansat på Nedergard hos hr. og fru Lorentzen. Gården lå ca. 10 km syd for Kolding. M.P. Lorentzen var løjtnant og havde købt gården tre år tidligere. Parret havde en datter, Ingeborg (og muligvis flere børn). Herregårdsgartner Laurentius Allerup (kaldet Laus) på Lundsgaard ved Kerteminde var bror til fru Lorenzen.
De følgende ca. 10 år boede ML hos forældrene i Kærbyhus.
Fra påsken 1913 var ML til en løn på 30 kroner månedligt husbestyrerinde/i huset hos Carl Andresen, som var forvalter på gården Göingeholm ved Ringsjöen i Skåne. (1913-03-17, Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt. I dette brev står dog, at Carl Andresen havde købt gården i Skåne). Gården lå/ligger nær Sösdala ca. 15 km nord for Hörby. Nærmeste station var Tjörnarp. Carl Andresen var 23 år, da ML blev ansat hos ham.

Han var søn af storkøbmand Emil Andresen fra Kerteminde. ML var kommet i deres hjem og havde spillet firehændig klaver med CAs søster Ella.
ML og Carl Andresens forhold udviklede sig, og familien har fortalt, at han havde sagt, at hvis ML blev gravid, ville de gifte sig. Det skete ikke.
Søsteren Christine Swane (f. Larsen) besøgte i 1913 ML på Göingeholm, og hun udstillede siden værker med motiver fra fra gården/egnen i Arnbaks Kunsthandel i København.
Johannes og Alhed Larsen besøgte ML på gården i Sverige i 1915. Fra Johannes Larsens ophold kendes akvarellen "Tårnfalk på en rød trævæg" (18/8 1915) og maleriet "Göingeholm" (1915).
ML Larsen rejste fra Sverige og hjem til Kerteminde ca. 1917.
Sommeren 1918 var Marie i huset hos grafikeren Jakob Valdemar Meyer.
I 1919 vides det ikke, hvor ML boede, eller hvad hun foretog sig.
Januar 1920 tog ML til skovridergården Rørdam på Vestfyn for i nogle måneder at hjælpe broderen Vilhelm Larsen (Klaks) og hans familie, mens hans kone, Gudrun, var på hospitalet.
Herefter forsøgte ML sig en tid som hønseavler med bopæl i Lille Kærbyhus, Kerteminde. Efteråret 1921 opgav hun dette projekt og flyttede ind hos Alhed og Johannes Larsen på Møllebakken. Her begyndte Alhed og ML igen at drive hønsehold, og Puf Larsen byggede en lille hytte uden køkken eller toilet, som ML kunne bo i.
I 1926 flyttede ML til København for at holde hus for kusinen Margrethe Eckardt, som boede og arbejdede på Rosenvængets Allé 28 på Statens Institut for Talelidende. De to kusiner tog sammen en tur til Tyskland i august dette år - MLs eneste rejse sydpå.
Fra 1927 var ML var husbestyrerinde for søsteren Christine Swane. De to søstre boede sammen frem til Maries død.

I 1942 holdt Johannes Larsen og hans søn og svigerdatter stor fest for ML i hjemmet på Møllebakken i Kerteminde, da ML fyldte 70. I den forbindelse opholdt hun sig tre uger på Lindøgaard hos broderen Adolph og hans kone, Johanne/Junge Larsen. (Marie Larsen til Johan Larsen 1942-08-28).
Omkring 1942 fik ML konstateret, at hun havde brystkræft. Hun blev opereret og raskmeldt (Løwe og Welden s. 122).
MLs 80års fødselsdag blev i juni 1952 holdt hos Johanne og Adolph Larsen på Lindøgård med spisning for 21-23 gæster (Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, 1952-06-11, BB0554).
I 1953 brød kræftsygdommen igen ud. ML døde 4. juli 1954 og blev begravet i Kerteminde 7. juli (Løwe og Welden s. 146).

Referencer

Birgit Bjerre: Marie - uundværlig husholderske i to kunstnerhjem. Østfyns Museer 2012
Inger Christine Løwe og Sidsel Ana Welden: Kort over hende. 14 kvinders aftryk på Danmark. Politikens Forlag 2024. Heri: Malerkunstens husholderske: Marie Larsen s. 122 ff
Alhed Larsens breve til sønnerne 6. juni 1918 og 23. oktober 1921
Oplysninger givet af Ane Talbot, Alhed og Johannes Larsens barnebarn 2022

Fakta

Rie, Mareje, Ia, lille Mis

5. juni 1872 - 4. juli 1954

Husbestyrerinde

Da