Menu

Personer

Vilhelm Larsen

Johannes Larsens yngre bror. Gift 6. december 1907 med Gudrun, f. Kaufmann (20.5 1880 - 7.2 1963). Ægteparret fik tre børn:
Henning Kaufmann Larsen (f. 13.11. 1908 på Rørdam). Henning blev far til Annette.
Gudmund Larsen (Bror, f. 13.9. 1910 på Rørdam). Gift 7. aug. 1937 med Kirsten (JL til Johan/Lysse 1937-08-05).
Ingrid Larsen (Søster, f. 6.1. 1919 på Rørdam). Hun blev mor til Nina og Lars Peter.

VL blev som barn undervist hjemme, og som 10årig kom han på Kerteminde Realskole
1888-91: Latin- og Realskolen i Birkerød, hvorfra han tog studentereksamen

1894-1895 var VL forstelev ved Brahetrolleborg Skovdistrikt.
Derefter Landbohøjskolen, hvor han blev forstkandidat 1897.
1897 arbejdede VL som skovrider på gården Frederiksdal ved Beder.
Soldat 1898.
1899-1900 var VL ansat på gården Ditlevslyst ved Korinth på Fyn.
1900-1902 forstassistent på Brahetrolleborg.
1902-1903 VL foretog opmåling og taksation i herregården Lundsgårds skove ved Kerteminde.
1903-1906 forstassistent ved Wedellsborg og Frederiksgave skovdistrikter.
1. april 1906 var VL skovrider med tjenestebolig under Wedellsborg på gården Rørdam ved Husby på Fyn. I 1906-1907 holdt søsteren, Christine, hus for ham. VL blev i ansættelsen på Wedellsborg, til han som 70årig faldt for aldersgrænsen. Ægteparret blev boende på Rørdam efter hans pensionering. Han døde i 1949 af en for sent opdaget blindtarmsbetændelse, som udviklede sig til bughindebetændelse. Ved bisættelsen talte præsten i Husby Kirke, og derefter fulgte selskabet ligvognen til Odense. Lars, Christine og Ursula Swane kørte dog tør for benzin og nåede ikke frem til krematoriet i tide. Alle mødtes til sidst hos Henning til cocktails og svinekotelleter. (Johannes Larsen til Johan Larsen 1949-12-20).
Efter VLs død flyttede Gudrun Larsen, hans enke, ind hos sønnen Gudmund Larsen på Hunderupvænget 10 i Odense. Hun døde i hans hjem i 1963 og blev begravet i Husby.

VLs søster, Christine (senere gift Christine Swane) holdt en tid hus for ham, inden han blev gift.
VL og Astrid Goldschmidt f. Warberg var en tid, inden de begge giftede sig med andre, kærester. Astrid var søster til Alhed Larsen. Dette fremgår af breve på Kerteminde Egns- og Byhistoriske arkiv. Disse breve er ikke lagt ud i databasen.

Referencer

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv. Her bl.a. to nekrologer (trykkested ikke oplyst)
Jes Gynther Sørensens slægtsforskning vedr. I.A. Larsen. Utrykt materiale på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Fakta

Klaks, Ville

14/7 1874 - 10/12 1949

skovrider, Forstkandidat

Da