Menu

Personer

Maren

Moster Maren var gammel, da Fritz Syberg var barn. Hun var enarmet, og hendes anden arm var kun en lille stump. Fritz Syberg skrev 12. feb. 1935 til Johannes V. Jensen, at Moster Maren havde fortalt ham dette, da han var barn: "at min Oldemoder en Gang i Harme havde taget Sabelen fra den Spaniolofficer som boede hos dem [”hos dem” overstreget] i Gaarden hos hende og sat den for Knæet og bøjet den i Vinkel. Han havde nemlig efter Tidens Skik og Brug tugtet en eller anden med den flade Klinge, som ikke havde været ham til Behag. Det var samme Spaniol som efter Folkesnakken skulde være Fader til min Bedstefar, min Oldefars Førstefødte og han skulde, ogsaa efter 'Moster Marens' Beretning, have tilbragt en stor Del af sin Tid ved min Bedstefaders Vugge."

Referencer

Fritz Syberg til Johs. V. Jensen 12. feb. 1935

Fakta

Maren -

Moster Maren

Enarmet gammel dame

Da