Menu

Personer

Maria von Sperling. g. Balslev

MvS var datter af jægermester, ritmester Joachim Ulrich von Sperling og Vilhelmine Christine f. Castberg.
MvS blev født på Sandholt Gods på Sydfyn, hvor hendes far var forpagter. Halvsøster til Nicoline von Sperling, f. 1844, som arvede Sandholt efter sin morfar.
1872 flyttede familien til Frederiksberg.
MvS blev 10. juni 1897 gift i Lyndelse Kirke med Lars Christian Balslev (1869-1961, kaldet Laders). Brylluppet blev holdt på Sandholt. (Astrid Warbergs erindringer). Han var en bror til Harald Balslev, som Alhed Warberg, g. Larsen, var forlovet med inden ægteskabet med Johannes Larsen.
Parret fik følgende børn:
Rasmus Lauritz Balslev (6. aug. 1898 - 10. maj 1935, ugift, adjunkt ved Efterslægtselskabets Skole)
Lars Leth Balslev (2. jan. 1900 - 29. marts 1979, præst fra 1926, g. 1937 med Karen Margrethe f. Schmedes. Blev modstandsmand og interneret i Frøslev af Gestapo)
Joachim Ulrich Sperling Balslev (5. aug. 1901 - 15. juni 1972. Var i 1926 højskolelærer på Askov Folkehøjskole. 1938 sognepræst i Ejby Sogn. 1948 reservekappelan i Slagelse og sognepræst i Hegninge Sogn. G. med Elisabeth f. Fabritius Voigt)
Vilhelm Christinus Balslev (31. aug. 1902 - 2. aug. 1980. Var i 1930 landbrugselev. Gårdejer, Brogaard ved Kolding 1940. Gift med Kamma f. Andersen. Parret adopterede 1938 sønnen Willy Hemming, f. 20. feb 1938. Han døde i Los Angeles i 1977)
Ida Margrethe Castberg Balslev (16. nov. 1903 - 19. marts 1926. 1925 var hun på Vejlefjord Sanatorium, hvor hun siden døde)
Nicoline Marthe Sperling Balslev (18. april 1905 - 5. nov. 1946. 1921 boede hun sammen med sin bror Martin hos forstander Jacob Emanuel Lange på Husmandskolen i Bolbro. 1930 sygeplejeelev på Bispebjerg og bosiddende på Frederiksberg. Ugift ved sin død. Diakonisse på Philadelphia ved sin død)
Martin Henrik Boesen Balslev (4. dec. 1906 - 1. aug. 1990. Boede i 1921 sammen med sin søster hos Jacob Emanuel Lange på Husmandskolen i Bolbro. I 1930 dyrlægestuderende, bosiddende på Frederiksberg med sine søskende Rasmus og Nicoline. Færdiguddannet 1935. Fungerede som dyrlæge i Kolding og Oksbøl. Indsat 1945 i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter. 1960 reservedyrlæge i Odense. Gift 1932 med Laura f. Gøtzsche. Parret blev forældre til blandt andre sønnen Ole Balslev)
Maria Sperling Balslev (26. maj 1911 - 2002). 1940 børnehaveleder i Flensborg. G. med Franz Wingender. Hun blev under besættelsen kaldt Gøga. Var aktiv i modstandskampen. Arresteret 1944 og interneret dec. i Frøslev. Løsladt maj 1945)

Lars Christian Balslev var teolog og blev præst i Skibet Sogn, Ribe Stift. Han måtte i 1910 tage afgang, da han var tunghør. Familien levede bedre end de fleste præster, da MvS modtog en stor arv.
Da børnene var voksne, samlede MvS og manden hver sommer børn og børnebørn på gården Erikshaab mellem Odense og Faaborg i forbindelse med Lars Christians fødselsdag 18. juli. Man var sammen i flere dage, gik i kirke om søndagen, holdt morgenandagt hver dag og læste derefter fra Bibelen. Derefter var der dagligt oplæsning af breve. Lars Christian og hans otte søskende skrev meget ofte til hinanden. Efter MvSs død samlede Lars Christian stadig sin slægt på Erikshaab.
I 1930 boede ægteparret i Hillerslev Sogn, og i 1945 på gården Erikshaab (Alhed Larsens barndomshjem).
Visse hjemmesider oplyser, at MvS døde i 1945, andre i 1948.

Det er muligvis MvS med familie, som Alhed Larsen i et brev til moderen februar 1893 kaldte Sys.

Referencer

Slægtsforskningshjemmesider
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Fakta

Maria von Sperling

Marie, Sys, Marimse

1871-1945

Da