Menu

Personer

Maria von Sperling. g. Balslev

MvS var datter af jægermester, ritmester Joachim Ulrich von Sperling og Vilhelmine Christine f. Castberg. Ved dåben fik hun ikke "von" med i navnet (oplyst af en person, der forsker i Balslev-slægten).
MvS blev født på Sandholt Gods på Sydfyn. Halvsøster til Nicoline von Sperling, f. 1844, som arvede Sandholt efter sin morfar.
1872 flyttede familien til Frederiksberg.
MvS blev 10. juni 1897 gift i Lyndelse Kirke med Lars Christian Balslev. Begge var venner af Warberg-familien. Brylluppet blev holdt i på herregården Sandholt. (Astrid Warbergs erindringer).
Parret fik sammen følgende børn:
Rasmus Lauritz Balslev (6. aug. 1898 - 10. maj 1935, ugift, adjunkt ved Efterslægtselskabets Skole)
Lars Leth Balslev (2. jan. 1900 - 29. marts 1979). Gift 1937 med Karen Margrethe, f. Schmedes. Præst fra 1926. Fra 1932 sognepræst Sdr. Vissing og Voerladegaard. Var modstandsmand under krigen.
Joachim Ulrich Sperling Balslev (5. aug. 1901 - 15. juni 1972). Gift med Elisabeth, f. Fabritius Voigt. Var i 1926 højskolelærer på Askov Folkehøjskole. 1938 sognepræst i Ejby Sogn. 1948 reservekappelan i Slagelse og sognepræst i Hegninge Sogn.
Vilhelm Christinus Balslev (31. aug. 1902 - 2. aug. 1980). Gift med Kamma, f. Andersen. Var i 1930 landbrugselev. Gårdejer, Brogaard ved Kolding 1940.
Ida Margrethe Castberg Balslev (16. nov. 1903 - 19. marts 1926). Ugift. 1925 var hun på Vejlefjord Sanatorium, hvor hun siden døde.
Nicoline Marthe Sperling Balslev (18. april 1905 - 5. nov. 1946). 1921 boede hun sammen med sin bror Henrik (Martin Henrik Boesen Balslev) hos forstander Jacob Emanuel Lange på Husmandskolen i Bolbro. 1930 sygeplejeelev på Bispebjerg og bosiddende på Frederiksberg. Diakonisse på Philadelphia ved sin død.
Martin Henrik Boesen Balslev (4. dec. 1906 - 1. aug. 1990). Gift 1932 med Laura, f. Gøtzsche. Boede i 1921 sammen med sin søster hos Jacob Emanuel Lange på Husmandskolen i Bolbro. I 1930 dyrlægestuderende, bosiddende på Frederiksberg med sine søskende Rasmus og Nicoline. Færdiguddannet 1935. Fungerede som dyrlæge i Kolding og Oksbøl. Indsat 1945 i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter. 1960 reservedyrlæge i Odense.
Maria Sperling Balslev (26. maj 1911-2002). Kaldet Gøga. Gift med Franz Wingender. Børnehaveleder i Tønder fra 1936 og kom til Flensborg oktober 1945. Var aktiv i modstandskampen. Arresteret 1944 og interneret dec. i Frøslev. Løsladt maj 1945.

Lars Christian Balslev var teolog og blev præst i Skibet Sogn, Ribe Stift. Han måtte i 1910 tage afgang, da han var tunghør. Familien levede bedre end de fleste præster, da MvS modtog en stor arv.
1910-1918 drev parret landbrug ved Nysøgård nær Hillerød. 1918-1929 boede Lars Christian Balslev og MvS på Kørup og derefter på Erikshaab mellem Odense og Faaborg (Alhed Larsen og hendes søskendes barndomshjem).
Da børnene var voksne, samlede MS og manden hver sommer børn og børnebørn på Erikshaab i forbindelse med Lars Christians fødselsdag 18. juli. Man var sammen i flere dage, gik i kirke om søndagen og holdt morgenandagt hver dag. Derefter var der dagligt oplæsning af breve. Lars Christian og hans otte søskende skrev meget ofte til hinanden.
Ved hustruens død i 1945 var Lars Christian Balslevs bopæl gården Erikshaab (Alhed Larsens barndomshjem), og ved hans egen død Ellegård i Tommerup Sogn.
Det er muligvis MvS med familie, som Alhed Larsen i et brev til moderen februar 1893 kaldte Sys.

Referencer

Slægtsforskningshjemmesider
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Sandholt. Breve og erindringer 1816-1917. Udgivet af Hanne Balslev 2018

Fakta

Maria von Sperling, g. Balslev

Marie, Sys, Marimse

19. jan. 1871 - 16. okt. 1945

Da