Menu

Personer

Martin Warberg Larsen

MKWL var yngste barn af Johanne Christine Larsen, f. Warberg (maleren Alhed Larsens søster) og Adolf Larsen (maleren Johannes Larsen bror). Han blev født på gården Kærbyhus i Kerteminde.
I oktober 1936 opholdt MKWL sig på Farmoor Farm nær London for at lære noget om landbrug. Han havde modtaget 100 kr. fra Hempel Sybergs Mindelegat, men han måtte ikke modtage løn. Dog fik han lidt for at malke. MKWL ville gerne have arbejdet på flere godser, for han lærte ikke nok på Farmoor Farm, men han havde ikke råd til at flytte sig rundt. I samme periode var MKWLs søster, Laura/Bibbe, i huset i en forstad til London. De to mødtes jævnligt og gik på museer mm. (1936-10-14, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0578).
I 1944 boede MKWL stadig hos forældrene. Hjemmet var nu Lindøgaard ved Dræby, hvor han sov i Havestuen. MKWL var dygtig til madlavning (1944-12-22, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Müller).
I 1944 var MKWL kæreste med Ellen Grethe Secher, som var købmandsdatter fra Aarhus. Hun lærte husholdning, og planen var, at de to skulle giftes i maj 1945 (Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Müller 1944-01-29). De blev imidlertid ikke gift (oplyst af Ane Talbot).
I en del år havde MKWL stor glæde af strandjagt. Han skaffede ved hjælp af denne hobby både mad til familien, og han tjente godt på at sælge de nedlagte dyr (1946-12-19, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0646).
I 1953 købte MKWL den Ford, som Alhed og Johannes Larsen mange år tidligere havde anskaffet sig (1953-04-21, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg, BB2502).
1959 flyttede MKWL sammen med husbestyrerinde Lisbet Amanda, f. Pedersen (f. 12/9 1930 i Kerteminde) på forældrenes gård. Hun bragte datteren Sussi ind i forholdet (Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, 1959-01-26, BB2607).
3/11 1960 blev MKWL borgerligt viet med Lisbet Petersen/Pedersen i Dræby Sogn af sognefoged Chr. Christensen. (Set i kopi af Ægteskabsbogen, Munkebo Sognefoged). Ægteskabet blev muligvis siden opløst. Lisbet omkom ved en brand i Kerteminde i 2017.
I 1962 arbejdede MKWL en tid i Skalkendrup nær Kerteminde. Han hjalp formodentlig til på en gård. (1962-03-27, Johanne C. Larsen til Astrid Warberg-Goldschmidt, BB0560).
O. 1957-1972 boede MKWL sammen med forældrene på gården Bjørnhøj, Hyrdevej 111, Kerteminde. Lindøgaard blev tvangseksproprieret, da Lindøværftet skulle bygges.
Fra 1972 til sin død boede MKWL på Ærø.

Referencer

Slægtsforskning ved Poul Mandrup, Østfyns Museer
Ægteskabsbogen, Munkebo Sognefoged 1924-1964, fundet i Rigsarkivet feb. 2024
Oplysninger givet af Ane Talbot, som er Alhed og Johannes Larsens barnebarn.

Fakta

Martin Konrad Warberg Larsen

Manse

25. marts 1915-1982

Kunstmaler, Gårdejer

Da