Menu

Personer

- Mac Donald

MD var ombord på skibet Hans Egede, som Johannes Larsen og de øvrige deltagere i Eiler Lehn Schiølers fugleekspedition sejlede hjem fra Grønland med i september 1925. Det vides ikke, hvem han var

Fakta

O. 1925

Commander