Menu

Personer

Niels Svendsel

NS var Kertemindefisker og af svensk slægt, hvilket Achton Friis i De Danskes Øer mener, at navnet afspejler. Han var hyret til Johannes Larsen og Achton Friis' sejltur med skibet Rylen i juli 1924 som bådfører og hovmester. Achton Friis skrev i Du Danskes Øer bd. 3 s. 284-285 om NS, at han var "berømt mellem Fællerne for sin Paapasselighed, Dygtighed og hartad eventyrlige Ordenssans. Han var os en fortrinlig Mand. Fra den første Dag han kom ombord behandlede han os paa Dækket som Kaptajnen paa en Oceanflyver behandler sine Passagerer, taktfuldt de haut en bas. I sine Egenskaber under Dækket som Hovmester og Kok eller ved Bordet var han som disse ældre Husbestyrerinder, der i Løbet af mange Aar har opkastet sig til Hjemmets virkelige Herrer, og hvis Særegenheder man bøjer sig for. I Virkeligheden var vi ikke saa lidt under Tøflen." "Han var et Eventyr af Properhed. I hans Tid skinnede Motoren af Sølvbronce, og Oljen i den var saa gylden og klar om de blanke Staalled, at man kunde have nedlagt Sardiner i den naarsomhelst."
NS boede i Asylgade 1, Kerteminde i 1920erne.
NS's svoger var fisker Hans Petersen, som tidligere havde både klargjort og styret Rylen for Achton Friis

Referencer

Achton Friis (og Johannes Larsen) De Danskes Øer, bd. 3. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1928. s. 284-285
Materiale på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.
Brev fra Hans Petersen til Achton Friis.

Fakta

Svendsel

O. 1924

Bådfører, Fisker

Da