Menu

Personer

Nicoline von Sperling

Datter af jægermester, ritmester Joachim Ulrich Sperling og hustru.
NNvS var halvsøster til Maria von Sperling. NNvS døde ugift i 1917.
NNvS voksede op i en stor villa på gården Sollerup, som hørte under Sandholt stamhus. Hendes mor døde samme år, som NNvS blev født. Hendes far giftede sig først igen i 1861 med Vilhelmine Castberg. Det må være hende, som NNvS kalder mor i et brev fra 1916. Da NNvS overtog 1866 Sandholt efter sin morfar, flyttede hun med far, stedmor og søskende ind på Sandholt. Faderen og stedmoderen styrede godset indtil 1872, hvor de flyttede til Frederiksberg og NNvS boede herefter sammen med to mostre på Sandholt.
NNvS var blandt andet aktiv i kvindesagen, det grundtvigske og i det folkelige oplysningsarbejde.
Da NNvS overtog stamhuset og flyttede til hovedbygningen på Sandholt, blev villaen ved Sollerupgård ledig, og hun overlod den i 1885 til en selvstændig skolevirksomhed: "Sollerup Skole og Hjem for unge Piger". Hun ydede også skolen økonomisk hjælp. NNvSs selskabsdame, Alice Bondesen fra København, havde to søstre, Elisabeth og Sophy/Sofie. Elisabeth var eksamineret lærerinde, og hun blev indsat som skolebestyrer. Siden blev Sofie medbestyrer. Der var tre elevværelser med plads til fire elever på hvert. Eleverne var 14-20 år gamle, og de fleste kom fra velstillede hjem. Kursustiden var 10 måneder, men enkelte gik på skolen i to omgange. Christine Mackie, f. Warberg, som var Alhed Larsens storesøster, var elev på Sollerup 1887-1888. Alhed Larsen var muligvis også selv elev på skolen. Under 1. verdenskrig svigtede elevtilgangen, og skolen måtte lukke.
Warberg-familien var venner med NNvS. Albrecht Warberg, far til blandt andre Alhed Larsen, f. Warberg, påtog sig rollen som forvalter af frk. Sperlings ejendom i 1877, da den gamle forvalter trak sig tilbage. Dette tillige med at Albrecht Warberg var godsforvalter under grevskabet Muckadell. Efter Albrecht Warbergs død overtog Jørgen Paludan, "Pallam", stillingen.
Da Alhed Larsen, f. Warberg, i 1894-1895 var på et længere ophold i Italien, gav NNvS et tilskud på 300 kr.

Forud for Ellen Warbergs bryllup med Harry Eastman Sawyer lavede NNvS en indsamling og skaffede 300 kr. til indkøb af malerier af Johannes Larsen. Ellen og Harry fik fem malerier: Udsigt mod Lyndelse, Ellens Stue, Engen, Provenceroser og Havestuen.

I 1885 blev villaen ved Sollerup stillet til rådighed for to søstre, Elisabeth og Sofie Bondesen. De oprettede "Sollerup skole og hjem for unge piger". Der blev undervist i sprog, historie, botanik, musik, husholdning mm. Eleverne kom fra bedrestillede familier. Opholdet varede i 10 måneder. Skolen eksisterede i 30 år og lukkede i forbindelse med første verdenskrig. Christine Warberg, g. Mackie, Alhed Larsens søster, var i 1882 elev på skolen.

Referencer

Kurt Risskov Sørensen: En italiensrejse. Cartha, Årsskrift for Østfyns Museer 2012/2013 s. 35 ff
Karen Aabye: En dame fra firserne fortæller, 2. Berlingske Tidende 12. april 1959 (Interview med Astrid Warberg Müller, søster til Alhed Larsen, f. Warberg.)
Kjeld Heltoft: En bryllupsgave. Fem ungdomsbilleder af maleren Johannes Larsen. Andelsbogtrykkeriet i Odense 1967 s. 31ff. Brev:1916-01-06.
Edvard Andersen: En sydfynsk skolevirksomhed. Vestfyns Avis januar 1984 (kopi fra Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening).

Fakta

Nicoline Martha Nobel von Sperling

Frøken von Sperling, Frøken Sperling, Den Store, Line Sperling, Line

1844-1917

Godsejer

Da