Menu

Personer

Ellen Sawyer

EMES var datter af Laura og Albrecht Warberg og dermed lillesøster til Alhed Larsen (f. Warberg, 1872-1927). Hun var den første af familiens børn, der blev født på gården Erikshaab (storesøstrene blev født på gården Ensomhed i Heden) (Ellen Sawyers erindringer).
Hun blev konfirmeret i Hillerslev Kirke 1891.
1. januar til midt i maj 1892 var ES i huset hos Johs. Havemann i Hamburg. Hun blev sendt hjem i utide, da Havemann ikke fandt hende dygtig nok.
I 1893 opholdt hun sig på Hvilan Högskola pr. Åkorp nær Malmö. Hun illustrerede en bog, som højskoleforstanderen, Leonard Holmström, havde skrevet og dekorerede "Matsalen" med kalkmalerier. For dette arbejde fik hun nogle bondesølvsmykker i en æske med hendes navnetræk og indskriften "Pro literis et artibus!" (Astrid Warbergs erindringer). EMES fik på skolen flere svenske bekendte, som hun holdt kontakt med gennem nogle år.
EMES var fra 1896 til vinteren 1898 "vicejomfru" på sin tantes pensionat i København (Tante Mis, Vilhelmine Berg f. Brandstrup). Herefter overtog søsteren Johanne pladsen på pensionatet. I marts 1898 boede EMES en tid (blandt andet i februar) hos Pauline og Heinrich Hirschsprung i København for at læse fransk og modtage klaverundervisning.
På Tante Mis' pensionat boede den amerikanske doktor i kemi Harris Eastman Sawyer (1868-1911) fra april 1897, mens han studerede gærkulturer ved Carlsbergs laboratorium. EMES beskrev i et brev til sin mor 2. april 1897 sit første møde med Harris Eastman Sawyer. De to blev kærester, og i 1898 blev de gift, hvorefter EMES flyttede med manden til USA (Alhed Warberg til Johannes Larsen 1898-05-04). De boede i bydelen Dorchester i Boston, 244 Colombia Road. Parret fik et barn, Helen Margaret (Grethe) Eastman Sawyer (1900- ?). De boede i hus med Harrys forældre, og atmosfæren i hjemmet var ofte ikke ret behagelig, hvilket EMES skrev hjem til moderen og sine søstre om i mange breve. Ellens svigerforældre flyttede til en anden lejlighed i maj/juni 1902.
Harry havde i Boston et laboratorium, hvor han bla. fremstillede smørsyre. EMES hjalp inden Grethes fødsel en del til i laboratoriet.
I sommeren 1901 var Ellen, Harry og Grethe i Danmark for at besøge Ellens familie, og under dette ophold blev Grethe døbt.
Under Larsen-parrets Amerikarejse i 1907 besøgte de Sawyer-parret, som lånte Larsen 100 dollars, da de løb tør for penge.
Harry Eastman Sawyer havde dårlige lunger, og en eksplosion på hans arbejdsplads forværrede tilstanden. Da han i 1911 var død, rejste ES og datteren til Kerteminde nogle måneder. ES besluttede at blive i Danmark, og tog hjem for at pakke deres ejendele. Det første år boede mor og datter til leje i Lille Kærbyhus og derefter store Kærbyhus - begge bygninger var ejet af Alhed og Johannes Larsen. ES fungerede som klaverlærer i Kerteminde.
1912 underviste EMES tre elever i engelsk og fik også 20 kr (om måneden?) som pige (Laura Warberg til Astrid 15. maj 1912).
Fra 1916 boede mor og datter hos EMESs mor, Laura Warberg, i Strandgade 54, Kerteminde. Siden flyttede EMES ind hos søsteren, Alhed Larsen, på Møllebakken og underviste klaverelever derfra (i breve fra 1924 omtalte Alhed Larsen, at en divan kan stå på Lysses værelse, indtil Elle flytter).
I 1917 solgte EMES akvareller, og den svenske maler Kurt Jungstedt lærte hende under et besøg på Møllebakken i Kerteminde meget om farver. (Laura Warberg til Astrid Warberg-Goldschmidt 1917-06-16).
1918 havde Johannes Larsen købt Kirkemøllehuset, som lå lige nedenfor hans have på Møllebakken, og i 1920 solgte han huset til EMES. Hendes mor, Laura Warberg, kom herefter til at bo hos sin datter i dette hus en tid. Ifølge interview med Grethe Jungstedt flyttede Laura Warberg på sine gamle dage til København for at være nær flere af sine børn. Hun kunne ikke lide at bo alene i huset på Møllebakken, da Grethe var flyttet hjemmefra og EMES var ude hos klaverelever det meste af dagen.
Grethe blev gift i Paris 1920 med maleren Kurt Jungstedt.
I 1945 købte Johannes Larsen Kirkemøllehuset af EMES, da hun manglede penge. I 1957 købte EMES det tilbage. Efter hendes død arvede datteren, Grethe Jungstedt, huset, og hun benyttede det til sommerhus nogle år, inden også hun solgte det til en person, som ikke var medlem af familien.

Referencer

Ernst Mentze: Johannes Larsen. Kunstnerens erindringer. Berlingske Forlag 1955
Birgit Bjerre: Marie - uundværlig husholderske i to kunstnerhjem. Østfyns Museer 2012
Interview med Grethe Jungstedt ved Erland Porsmose 8. maj 1992. Upubliceret. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Birgit Bjerre: Johannes Larsen som ejendomsbesidder. Cartha, årsskrift for Kertemindeegnens Museer 1997/1998 s. 40ff
Kjeld Heltoft: En bryllupsgave. Fem ungdomsbilleder af maleren Johannes Larsen. Andelsbogtrykkeriet i Odense 1967 (Om HES's frieri til Ellen Warberg s. 31)
Kirkebogen Hillerslev Kirke 1891
Joh. Havemann til Laura Warberg 1891-12-20 og 1892-05-10. Ellen Sawyer til Laura Warberg 1896-08-06. Kerteminde By- og Egnshistoriske Arkiv
Ellen Sawyers maskinskrevne erindringer. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.
Astrid Warberg: Mit Livs Bog. Upublicerede erindringer, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv
Mange breve fra Ellen Sawyer til moderen og søstrene, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv ("Bibbe-breve" - de fleste ikke i databasen nov. 2020)

Fakta

Ellen Margrethe Eastman Sawyer, f. Warberg

Tante Elle, EllePelleRiesen, Pelle, Elletrunte, Sel

6.3 1876 - 12.11 1957

Klaverlærer

Da